Rodičia školákov, POZOR! Ak toto zanedbáte, môžete prísť o sociálne dávky, hrozí aj väzenie!

11. septembra 2017, 06:00
Tip redakcii

Prázdniny sa skončili, prišli povinnosti! Tisícky žiakov na celom Slovensku po dvoch mesiacoch voľna opäť zasadli do školských lavíc. No aj rodičia majú jednu dôležitú povinnosť. Keď ju zanedbajú, môžu kruto doplatiť!

Rodičia, dohliadnite na svojho školáka, inak môžete mať vážny problém so zákonom!

Rodičia, dohliadnite na svojho školáka, inak môžete mať vážny problém so zákonom!

Autor: shutterstock

Mnohí rodičia na Slovensku sa už popálili, keď nesledovali, či ich dieťa chodí riadne do školy. Medzi nimi bola napríklad Darina (39) z obce Frička v okrese Bardejov, ktorú pred dvoma rokmi obvinili z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Jej päť školopovinných detí od 8 do 13 rokov totiž vymeškalo v školskom roku bez ospravedlnenia vyše 1 000 vyučovacích hodín. Tolerovaním záškoláctva si Darina neplnila svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona o rodine. 

Rovnakému obvineniu čelili aj rodičia 13-ročného žiaka základnej školy v Košiciach, ktorý v priebehu školského roku „nazbieral“ dohromady 451 neospravedlnených vyučovacích hodín. „Ako zákonní zástupcovia vydali maloletého 13-ročného syna, aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva spustnutia,“ informovala vtedy hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Najväčšia chyba pri materskej: Pre túto maličkosť mamičky prichádzajú o 200 eur od štátu!

Veľké kontroly u práceneschopných: Tisíce Slovákov prišli o maródku, ďalší dostali pokuty!

Za takýto skutok, najmä ak je páchaný dlhší čas, hrozí rodičom podľa polície trest odňatia slobody od 6 mesiacov až do 5 rokov! V prípade, že si deti neplnia povinnú školskú dochádzku, totiž škola kontaktuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny a tiež políciu. Rodičia či zákonní zástupcovia školopovinného dieťaťa potom čelia nielen trestnému stíhaniu, ale môžu navyše prísť aj o niektoré sociálne dávky! 

NEJEDZTE ICH! Obľúbené sušienky sťahujú z pultov. Aj v nich našli jedovatú chémiu!

Takéto môžu byť sankcie pre nezodpovedných rodičov:

  • Ak rodič dostáva prídavok na dieťa alebo príplatok k prídavku a dieťa si neplní povinnú školskú dochádzku, úrad práce určí osobitného príjmcu pre tieto dávky – je to obec, v ktorej má rodič trvalý pobyt.
  • Ak rodič poberá náhradné výživné a dieťa si neplní povinnú školskú dochádzku, nárok na náhradné výživné stráca.
  • Ak rodič dostáva rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50 % sumy na obdobie 3 mesiacov.

Postup podľa počtu vymeškaných hodín:

Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako:

15 vyučovacích hodín mesačne - riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, kde máte trvalý pobyt a takisto na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

60 vyučovacích hodín v školskom roku - obec začne na základe oznámenia riaditeľa školy konanie o priestupku

100 a viac vyučovacích hodín v školskom roku - obec podá na rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Tu už hrozí väzenie na 6 mesiacov až 5 rokov!

 
Autor: os 
 
Aplikácie 7 plus