Slováci dostanú západniarske platy. Zmena zákona, z ktorej vám padne sánka

05. augusta 2016, 06:00
Tip redakcii

Ak vás zamestnávateľ pošle do Nemecka alebo do Francúzska, musí vám zaplatiť tamojšiu minimálnu mzdu. Tá je v Nemecku 8,5 € na hodinu, vo Francúzsku vyše 9 €. Na Slovensku je to presne 2,328 €.

Na zmeny sa musia pripraviť aj slovenskí dopravcovia, ktorí cestujú po Európe.

Na zmeny sa musia pripraviť aj slovenskí dopravcovia, ktorí cestujú po Európe.

Autor: Martin Domok

Zahraniční dopravcovia musia po Nemecku dodržiavať minimálnu mzdu aj vo Francúzsku. Krajina galského kohúta totiž zaviedla pre nich viaceré požiadavky. Tieto povinnosti obsahuje nový zákon o podpore rastu, ekonomických aktivít a rovnakých príležitostí. Nová legislatíva je platná od júla a vzťahuje sa na profesionálnych vodičov zahraničných dopravcov prevážajúcich do a z Francúzska tovar alebo osoby, vrátane kabotáže, teda vnútroštátnej prepravy na území iného štátu.

Cieľom týchto zmien je podľa servisnej spoločnosti v logistike a cestnej preprave DKV Euro Service zabezpečiť porovnateľné pracovné a sociálne podmienky, aké majú francúzski vodiči. Okrem minimálnej mzdy sa toto opatrenie týka aj pracovného času, predpísaného času odpočinku, práce nadčas a ochrany zdravia pri práci. Zákon sa nevzťahuje na tranzitnú dopravu, ani na samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Jednou z požiadaviek je rovnaká minimálna mzda pre francúzskych i zahraničných profesionálnych vodičov.

"Pre dopravcov táto povinnosť znamená nielen nutnosť vybaviť svojich zamestnancov potrebnými dokumentmi, ale zároveň určiť kontaktnú osobu na francúzskom území, poverenú komunikáciou s miestnymi úradmi," informoval výkonný riaditeľ slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service Ondřej Pavlík.

Všetci vodiči, ktorí prekročia hranice a spadajú do príslušnej skupiny, musia byť vybavení potvrdením o vyslaní zamestnanca a pracovnou zmluvou. V nej majú byť podľa spoločnosti uvedené základné údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, číslo v národnom elektronickom registri dopravných firiem, hodinová sadzba mzdy v eurách a spôsob preplatenia výdavkov spojených s cestou, napríklad diéty a ubytovanie.

Výpočet miezd a ich výplatu budú francúzske úrady kontrolovať. Výšku miezd určuje národná kolektívna zmluva pre cestnú dopravu. Ďalšie dokumenty musí mať k dispozícii zamestnávateľ a ním určená kontaktná osoba vo Francúzsku, poverená komunikáciou s francúzskymi úradmi. Pokiaľ nemá vodič pri sebe potvrdenie o vyslaní alebo nebolo správne vystavené, môže byť zamestnávateľovi udelená pokuta až 750 eur. "

„Ak nie je k dispozícii pracovná zmluva v kabíne vozidla alebo chýba francúzsky preklad dohody o vyslaní v rámci skupiny, hrozí zamestnávateľovi pokuta až 450 eur. Nevystavenie potvrdenia alebo neurčenie zástupcu vo Francúzsku môže zamestnávateľa vyjsť aj na 2 000 eur na jedného zamestnanca," upozornila spoločnosť DKV Euro Service.

Cestní dopravcovia z desiatich krajín Európskej únie, vrátane Slovenska, žiadali koncom mája upraviť zákon o minimálnej mzde vo Francúzsku tak, aby sa nevzťahoval aj na zahraničné dopravné spoločnosti. Považujú ho za popieranie základných princípov otvoreného trhu Európskej únie a ochranu francúzskych spoločností pred konkurenciou najmä zo strednej a z východnej Európy. Francúzi zdôvodňujú spomínaný zákon ako opatrenie proti sociálnemu dumpingu.

Súhlasíte, aby sme pri ceste do zahraničia dostávali tamojšiu minimálnu mzdu?

Áno
91%
 
Nie
9%
 
Celkový počet hlasujúcich: 3601

Prezident Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia Pavol Jančovič vyhlásil, že francúzsky zákon o minimálnej mzde, na rozdiel od obdobného nemeckého zákona, ktorý platí od minulého roka, zavádza oveľa viac byrokratických opatrení. Dopravcovia očakávali zrušenie, alebo úpravu tohto zákona, aby platil pre vodičov vykonávajúcich dopravu na území Francúzska a nie pre tam začínajúcich a končiacich vodičov.

"Francúzi využívajú nečinnosť Európskej komisie voči Nemecku. Zavádzajú niečo podobné, ale oveľa byrokratickejšie a na druhej strane sa s tým sleduje ochrana francúzskych záujmov a komplikácia pre ostatných dopravcov," uviedol vtedy Jančovič pre agentúru SITA.

 
Autor: SITA, fd 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Slováci dostanú západniarske platy. Zmena zákona, z ktorej vám padne sánka
SITA
fd