Košická univerzita sa pýši historickým úspechom: Získala významné postavenie

25. novembra 2016, 11:00
Tip redakcii

Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLaF) v Košiciach získala na základe medzinárodného hodnotenia status evalvovanej i akreditovanej vysokej školy. Podarilo sa to prvýkrát v jej histórii. Košičania sa tak stali dvanástou európskou univerzitou s týmto postavením a po budapeštianskej „veterine“ druhou z bývalého východného bloku, ktorej sa to podarilo.

Rektorka UVLaF v Košiciach Jana Mojžišová.

Rektorka UVLaF v Košiciach Jana Mojžišová.

Autor: Daniela Pirschelová

UVLaF je členom asociácie v ktorej je združených 96 vysokých škôl aj preto je toto rozhodnutie zahraničných expertov obrovským úspechom, pretože nie je to jednoduchý proces. „Trvalo takmer dva roky, kým sme sa k nemu dopracovali,“ hovorí rektorka Jana Mojžišová, „v prvom roku sme museli napísať sebahodnotiacu správu, nasledovalo jej vyhodnotenie komisiou. Definovali nám isté nedostatky a my sme ich museli odstrániť,“ vysvetľuje rektorka.

Kontrola expertov

Zdôraznila, že koncom septembra školu navštívila skupina zahraničných expertov, ktorí kontrolovali výučbový proces, ale aj klinickú činnosť. Všetko muselo zodpovedať prísnym štandardám. „Napokon nám s potešením oznámili, že navrhujú univerzitu na udelenie statusu. Nasledovalo ešte hodnotenie komisie, ktorej konečný verdikt znel, že nám prináleží status o ktorý sme sa uchádzali,“ uviedla natešená šéfka „veteriny“, „cesta k úspechu nebola jednoduchá. Museli sme preto mnohé urobiť." 

Prísne pravidlá

Pripomenula, že napísanie sebahodnotiacej správy sa riadi prísnymi pravidlami, nie je to žiadna slohová práca. Platia tu prísne pravidlá, sú dané presne štandardy, je stanovená štruktúra, indikátory, ktoré objektivizujú hodnotenie.  "Nemohli  sme v nej napísať čo nám napadlo, keďže matematicky musí všetko sedieť. Napríklad pomer klinickej výučby k teórii, počet študentov na jedného vyučujúceho, pomer vyšetrených zvierat, vykonaných pitiev na študenta," upresňuje pedagogička.

„V rámci procesu akreditácie experti hodnotili aj kvalitu poskytovaného vzdelávania, okrem iného aj cez spätnú väzbu  od žiakov a pedagógov. „V porovnaní s národnou akreditáciou bola táto desaťnásobne ťažšia,“ skonštatovala profesorka Mojžišová. Upozornila, že nie každému, kto má záujem získať status sa to podarí. Ich univerzita uspela. Zaradili sa tak k najlepším veterinárskym vysokým školám v Európe,  medzi ktorými sú mnohé univerzity s dlhoročnou tradíciou.


Budova Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
FOTO: Daniela Pirschelová

Obhajoba statusu

Košická „veterina“ však nemôže usnúť na vavrínoch, keďže o desať rokov ak nechcú o status prísť, musia ho obhájiť a celý náročný proces si zopakovať.

Atraktívna univerzita

Evalvovaná i akreditovaná univerzita sa stáva atraktívnejšou najmä pre zahraničných študentov. V Košiciach ich momentálne študuje 250. Ak sa chcú uplatniť na európskom trhu práce ich potenciálny zamestnávateľ si zisťuje o absolventoch z ktorej univerzity prichádzajú do praxe. Okrem diplomu,  študenti dostanú aj potvrdenie o evalvácií. Získanie statusu je zároveň odrazovým mostíkom pre UVLaF, aby sa mohla uchádzať o možnosť byť európskym pracoviskom špecialistov - napríklad chirurgie veľkých zvierat, patológie malých zvierat a podobne.

 
Autor: Daniela Pirschelová 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Košická univerzita sa pýši historickým úspechom: Získala významné postavenie
Daniela Pirschelová