Košická „veterina“ bodovala: Ocenenie v prestížnej súťaži

11. novembra 2016, 16:42
Tip redakcii

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa môže pochváliť „Ocenením zlepšenia výkonnosti“, ktoré získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu. Súťaž je svojimi kritériami porovnateľná s národnými cenami za kvalitu udeľovanými takmer vo všetkých európskych krajinách a každoročne ju vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Košičania v národnej súťaži uspeli už tretíkrát.

Košičania v národnej súťaži uspeli už tretíkrát.

Autor: archív

Ocenenie si Košičania prevzali z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa. Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktoré je na Slovensku možné dosiahnuť.

Povzbudenie a pomoc

Udeľuje sa v dvoch sektoroch - podnikateľskom a verejnom a jej cieľom je pomáhať rozvoju podnikateľského sektoru a verejnej správy, zároveň povzbudiť organizácie k trvalému zlepšovaniu kvality všetkých činností.

„Za hlavný prínos účasti v súťaži považujeme skúseností s vývojom ľudských zdrojov, kedy je evidentný pozitívny posun v prístupe k samohodnotiacej správe. Prístup radových zamestnancov pri získavaní ich názorov na rôzne oblasti súvisiace s hodnotením kvality je veľmi cenný a potvrdzuje, že cesta po ktorej sme sa vydali, je správna. Kvalita vo všetkých oblastiach je pre nás absolútnou prioritou“, uviedla Jana Mojžišová rektorka UVLF.

Súťažte aj vy!

Dodala, že počas súťaže identifikovali aj slabšie stránky v riadení a vyhodnocovaní kvality a získali iný pohľad na hodnotenie manažérskych procesov. „Účasť v tejto súťaži jednoznačne odporúčame aj iným organizáciám, ktoré majú seriózny záujem o zvyšovanie úrovne manažovania kvality,“ radí rektorka.

Prázdne ruky? Ani náhodou!

Táto košická univerzita je v danej súťaži mimoriadne úspešná. Tento rok to bola už jej tretia účasť a nikdy sa z Bratislavy do Košíc nevrátila s prázdnymi rukami.

 
Autor: Daniela Pirschelová 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Košická „veterina“ bodovala: Ocenenie v prestížnej súťaži
Daniela Pirschelová