Expertka vyčítala z FOTO Versačeho a Nory hotové divy: Mojsejová sa má na čo tešiť!

10. januára 2017, 06:00
Tip redakcii

Nedávny sobáš Nory Mojsejovej (58) a Františka Versačeho Kabrheľa (40) vyvolal búrlivú diskusiu. Aký je vlastne vzťah oboch aktérov a kto bude doma "nosiť nohavice"? Tri spoločné fotografie, ktoré vznikli na nedávnej Versačeho oslave 40. narodenín zhodnotila renomovaná psychologička a tu sú jej odpovede na naše zvedavé otázky.

Odborníčka tvrdí, že ak by sa mali radi ako milenci alebo priatelia, určite by sa chytili za ruky alebo sa objali okolo pása.

Odborníčka tvrdí, že ak by sa mali radi ako milenci alebo priatelia, určite by sa chytili za ruky alebo sa objali okolo pása.

Autor: archív

„Na všetkých fotografiách majú obaja zovreté pery. Je to znak veľkej neistoty a  prítomnosť  človeka v ich blízkosti im nie je príjemná. Norin pohľad je na všetkých záberoch napriek letmému úsmevu,  vydesený a neistý. Rovnako aj u Kabrheľa. V danej dvojici je však on ten, kto má  vo vzťahu navrch, Nora sa iba podriaďuje,“ povedala na úvod odborníčka. 

Fotografia č. 1

Názor psychologičky: "Nora má ľavú  ruku spustenú pri tele, Versače pravú „pre istotu“ zdvihol, aby sa jej ani len letmo nedotkol. Ak by sa mali radi ako milenci alebo priatelia, určite by sa chytili za ruky alebo sa objali okolo pása. Kabrheľ sa opiera o stenu, nie o partnerku. Svedčí to o tom, že je neistý, napätý a potrebuje sám seba podoprieť a podržať. Opieranie sa o stenu je aj znakom klamstva,  neúprimnosti  a pripravenosti na útek."

Fotografia č. 2

Názor psychologičky: "Kabrheľ stojí s rukami vbok. Svedčí to o arogancií osoby a príprave na útok nie priamo fyzický, ale napríklad aj slovný.  Nora sa namiesto partnera pridržiava steny rovnako ako Kabrheľ na prechádzajúcej fotografii. Svedčí to o jej neistote, napätí a potrebe samu seba podoprieť a podržať. Aj jej pridržiavanie sa steny svedčí o klamstve a neúprimnosti voči partnerovi."

Fotografia č. 3

Názor psychologičky: "Nora síce položila svoju ruku na Františkovu, ale neobopína ju, ako zvyknú robiť dobrí priatelia alebo milenci.  On má akoby poloprivreté oči. Nesúhlasí a nepáči sa mu, že ho chytila za ruku, je pripravený na útok alebo obranu. Ramená sa im síce dotýkajú, ale spodnú časť tela smerujú obaja od seba. Nora sa opäť opiera o stenu. Kabrheľ má rozkročené nohy, je pripravený na „boj“. V spojitosti s gestami z ostatných fotografií by to mohlo znamenať, že sa za žiadnu cenu nemieni vzdať svojho plánu a zámeru. Kabrheľ drží nôž, ktorým krája tortu s napriahnutým ukazovákom, toto gesto značí, že chce partnerku karhať, poučovať a neznesie pritom odpor."

Záver hodnotenia si prečítate v dnešnom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.

Ako slová o účelovom sobáši okomentovala Nora uverejníme na www.pluska.sk o 12. hodine.

 
Autor: vnb 
 
Aplikácie 7 plus