Šesť rokov naťahovačiek: Právny audit Trenčína pre aktivistov vymohla až exekútorka

12. augusta 2017, 16:00
Tip redakcii

Trenčiansky primátor Richard Rybníček odmietal zverejniť právny audit mesta, ktorý žiadalo tamojšie Centrum environmentálnych aktivít. Šesťročnú ťahanicu lemovanú súdnymi spormi ukončil až exekútorský úrad v Banskej Bystrici, čo je raritou na Slovensku. Správu právneho auditu mesta Trenčín doručil aktivistom 20. júla.

Správu právneho auditu mesta dostali trenčianski aktivisti až od exekútorky.

Správu právneho auditu mesta dostali trenčianski aktivisti až od exekútorky.

Autor: Martin Kukučka

Aktivisti žiadali sprístupnenie auditu už v roku 2011, aby zistili, ako je to s hospodárením radnice. Odvolali sa pri tom na infozákon postavený na princípe "Čo nie je tajné, je verejné," ktorý vzal úradníkom možnosť svojvoľne rozhodovať, aké informácie sprístupnia a aké nie. Keď nepochodili u primátora, obrátili sa na súd. Všetky rozhodnutia súdov, vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, boli v ich prospech. „Súdy, na ktoré sme sa obrátili, nám dali za pravdu. K požadovaným informáciám sme sa ale aj tak nedostali a museli sme pristúpiť k poslednému možnému nástroju – návrhu na exekúciu. Až táto hrozba, spojená okrem iného aj s diskvalifikáciou mesta z možnosti podávať žiadosti o eurofondy, prinútila vedenie mesta konať,“ spresnil riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Richard Medal.

Právny audit mesta nechal vypracovať Richard Rybníček po nástupe do funkcie v decembri 2010. Správu z auditu, ktorej autorom je bratislavská spoločnosť Garant Partner Legal, riešil zmluvné vzťahy predchádzajúceho vedenia mesta. Primátor sa bránil jej sprístupneniu tým, že mesto bolo pod paľbou žalôb a riešilo mnohé súdne spory, takže zverejnenie citlivých informácií o právnych postupoch radnice mohlo mestu vážne ublížiť. „Od roku 2011, kedy bol audit vypracovaný, uplynulo už 6 rokov. Za ten čas stihlo mesto urobiť tie najzásadnejšie kroky a úkony, ktoré Trenčín ochránili od najväčších ohrození. Treba podotknúť, že ušetrili Trenčínu viac ako 25 miliónov eur,“ tvrdí Richard Rybníček.

Podľa Norberta Brázdu, spoluzakladateľa Centra environmentálnych aktivít, utajovanie výsledkov právneho auditu bolo založené na účelových, umelo vykonštruovaných dôvodoch. „Po predbežnom oboznámení sa s obsahom sprístupnenej správy možno potvrdiť, že audit, na rozdiel od toho, čo Trenčanom roky tvrdil primátor, neobsahuje žiadne zásadné informácie, ktorých zverejnenie by mohlo teraz alebo v minulosti ohroziť záujmy mesta,“ komentoval Brázda.

Správu právneho auditu, čo je 142 stranový materiál, aktivisti zverejnili na svojej webovej stránke. „Každý si môže pozrieť, čo za 9 600 eur bez súťaže vypracovala firma primátorovho známeho a posúdiť, či výsledok je adekvátny zaplatenej sume. Oboznámite sa s viacerými pozoruhodnými zisteniami týkajúcimi sa nielen bývalého, ale aj súčasného vedenia radnice a urobíte si názor na to, ako je spravované naše mesto,“ uzavrel Brázda.

 
Autor: Martin Kukučka 
 
Aplikácie 7 plus