Deti priniesli obetné dary

07. decembra 2011, 00:00
Tip redakcii

V chrámoch dnes ožil aj starobylý obrad prinášania obetných darov. Aj v kostole vo Veľkej Frankovej v okrese Kežmarok priniesli k nádhernému oltáru obetné dary deti.

Deti priniesli obetné dary

Deti priniesli obetné dary

Autor: archív

I v modernej dobe obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam. „Patrí sa, aby sa spoluúčasť veriacich prejavila prinášaním chleba a vína na eucharistickú obetu, alebo aj iných darov na potreby kostola a pre chudobných,“ hovoria veriaci.

„Kňaz prijímal naše dary, položil ich na patričné miesto. Chlieb a víno na eucharistickú obetu sa dali priamo na oltár,“ vysvetlili veriaci vo sviatok Mikuláša.

Chlieb a víno na eucharistickú obetu sa dali priamo na oltár.

Zdroj: archív

 
Autor: Pluska.sk/pem 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Deti priniesli obetné dary
Pluska.sk/pem