Vtip dňa

Policajti dostali za úlohu odmerať výšku stĺpa. Dumali, rozmýšľali, až jeden vykríkol:
„Však zvaľme stĺp a odmerajme ho tak!“
A druhý na to: „Ty blázon, však máme odmerať výšku a nie dĺžku!“
všetky vtipy    
 
Aplikácie 7 plus