Chcete dávku v hmotnej núdzi? Musíte odpracovať aspoň 32 hodín

02. júla 2013, 16:10
Tip redakcii

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude od začiatku budúceho roka vyplácať dávku v hmotnej núdzi iba tým, ktorí odpracujú mesačne aspoň 32 hodín v rámci malých obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác. Rodina bude od januára môcť prísť o aktivačný príspevok. A to vtedy, ak nebude pracovať ani jeden z rodičov.

Ministerstvo určilo nové podmienky vyplácania dávok v hmotnej núdzi. Treba pracovať.

Ministerstvo určilo nové podmienky vyplácania dávok v hmotnej núdzi. Treba pracovať.

Autor: ilustračné, archív

  • Mesačne musia odpracovať 32 hodín
  • Aktivačný príspevok má potlačiť prácu načierno
  • Zachovávajú príspevok za dochádzku

Základnú dávku v hmotnej núdzi v sume 60,5 eura bude štát od začiatku budúceho roka vyplácať len tým plnoletým sociálne odkázaným osobám, ktoré mesačne odpracujú v rámci malých obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác aspoň 32 hodín.

"Je to motivácia k práci. Ak ľudia budú dodržiavať zákony, ich životná úroveň sa udrží, ojedinele aj zvýši," povedal štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Jozef Burian.

Malo by sa to týkať približne 110 tisíc ľudí v hmotnej núdzi. Tieto práce by malo koordinovať 840 osôb, ktoré budú zamestnancami úradov práce.

Ak ani jeden nepracuje, nebudú aktivačné príspevky

Ak ani jeden z rodičov nebude pracovať, rodina nedostane aktivačné príspevky, ani základnú dávku v hmotnej núdzi na rodičov. Rodina by však mala naďalej nárok na príspevok na bývanie a na dávky na deti.

Pri štvorčlennej rodine, kde ani jeden z rodičov nepracuje, by tak suma sociálnych dávok klesla zo 156 eur na 36 eur.

Ľudia, ktorí pracujú za veľmi nízku mzdu, budú mať počas šiestich mesiacov nárok na aktivačný príspevok v sume 63,07 eura. Tento krok by mohol podľa Buriana potlačiť nelegálnu prácu.

Treba dodržiavať školský poriadok

Rezort práce zachováva 17,2-eurový príspevok pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku.

Nárok na tento príspevok zanikne, ak bude mať dieťa viac ako 15 neospravedlnených hodín, alebo ak nebude dodržiavať školský poriadok.

Nový zákon o pomoci v hmotnej núdzi tiež umožní zrážky zo sociálnych dávok na zaplatenie pokuty za priestupky na úseku verejného poriadku, poškodzovania majetku, alkoholizmu, či zdravotnej starostlivosti.

 
Autor: SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Chcete dávku v hmotnej núdzi? Musíte odpracovať aspoň 32 hodín
SITA