Súdite sa o alimenty? Rady, ktoré sa vám môžu zísť

20. februára 2012, 07:00
Tip redakcii

Nie každý rodič je ochotný dobrovoľne prispievať na výživné svojich vlastných potomkov. V takom prípade o výške alimentov rozhodne súd. O niekoľko užitočných rád sme požiadali advokátky Máriu Šutkovú a Zuzanu Neuschlovú.

Súdite sa o alimenty?

Súdite sa o alimenty?

Autor: profimedia.sk

1. Minimálne výživné

Od 1. júla je 26 eur - tridsať percent zo životného minima 86,65 eura. Minimálne výživné musí platiť každý rodič, bez ohľadu na výšku zárobku.

2. Stanovenie výživného

Súd prihliada na potreby dieťaťa - zisťuje, aké sú jeho výdavky na stravovanie, bývanie, oblečenie, zdravotnú starostlivosť, výdavky na školu, výlety a skúma zárobok a majetkové pomery rodiča.

3. Do akého veku dieťaťa musí rodič platiť

Plnenie vyživovacej povinnosti trvá do času, kým deti nie sú schopné samy sa živiť.

4. Zmena výšky alimentov

Ak sa zmenia pomery, je možné dohody a súdne rozhodnutia o výživnom zmeniť. K zmene pomerov na strane detí je napr. prechod na iný stupeň školskej dochádzky, na strane povinného rodiča zlepšenie majetkových pomerov. Nie sú neobvyklé ani návrhy na zníženie výživného odôvodňované napr. narodením ďalšieho dieťaťa, stratou zamestnania, dlhodobou práceneschopnosťou či zhoršením majetkových pomerov.

5. Čo ak rodič neplatí

Ak si rodič neplní vyživovaciu povinnosť, druhý rodič môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Neplatenie výživného môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu zanedbania povinnej výživy. Kto si najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, môže skončiť vo väzení až na dva roky. Trest odňatia slobody až na tri roky môže súd uložiť tomu, kto sa svojej vyživovacej povinnosti vyhýba úmyselne. Do úvahy prichádza tiež požiadanie o tzv. náhradné výživné.

Ako je to u susedov

V Česku vypracovali tabuľku na určenie výživného. Odporúčané percento závisí od veku dieťaťa. Začína sa pri sadzbe osem percent z príjmu rodiča pri dieťati vo veku do troch rokov a končí sa pri sadzbe 22 percent pri plnoletom dieťati nad 20 rokov.

 
Autor: PLUS Jeden deň/mst 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Súdite sa o alimenty? Rady, ktoré sa vám môžu zísť
PLUS Jeden deň/mst