Na Slovensku je približne 10-tisíc čiernych stavieb, rómske zmapuje atlas

17. septembra 2013, 15:19
Tip redakcii

Ministerstvo dopravy na základe informácií od Združenia miest a obcí Slovenska a konkrétnych obcí hovorí o tisícoch nepovolených stavieb na Slovensku. Rezort pritom predpokladá, že počet takzvaných čiernych stavieb je vyšší ako desaťtisíc.

V prípade že majiteľ svoju čiernu nebude chcieť dodatočne zlegalizovať, odstránia ju.

V prípade že majiteľ svoju čiernu nebude chcieť dodatočne zlegalizovať, odstránia ju.

Autor: Ilustračné- Matej Kalina/Plus JEDEN DEŇ

Na Slovensku je podľa odhadov viac ako desaťtisíc nepovolených, teda tzv. čiernych stavieb. Predpokladá to ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

"Presné číslo momentálne neexistuje, ale k dispozícii máme určité informácie od ZMOS-u a konkrétnych obcí. Môžeme hovoriť o tisícoch nepovolených stavieb, predpokladáme viac ako desať tisíc," informoval v utorok rezortný hovorca Martin Kóňa.

Vznikne Atlas rómskych komunít

Veľké množstvo stavieb bez povolenia je v osadách s rómskym obyvateľstvom. Možnosťami riešenia týchto čiernych stavieb sa momentálne zaoberá pracovná skupina ministerstva.

Má pripraviť také návrhy, ktoré budú túto problematiku riešiť systémovo a komplexne.

"Pokiaľ ide o stavby v rómskych osadách, v týchto dňoch by mal byť zverejnený Atlas rómskych komunít a tiež sa pripravuje pasportizácia obydlí a stavieb v rómskych osadách," uviedol Kóňa s tým, že sa budú mapovať napríklad z hľadiska ich veku, technického stavu či vlastníckych práv.

"Tieto informácie by nám mohli dať reálnejší obraz o aktuálnej situácii," dodal.

Stavbu bude možné odstrániť

Stavebník nepovolenej stavby bude môcť podľa návrhu nového stavebného zákona požiadať o dodatočné stavebné povolenie iba do jedného roka od účinnosti zákona.

"Po uplynutí tohto prechodného obdobia nebude možné požiadať o dodatočnú legalizáciu žiadnej stavby," priblížil Kóňa. Nový stavebný zákon, ktorý má po schválení nadobudnúť účinnosť 1. júla 2014, nanovo rieši problematiku nepovolených stavieb.

O dodatočné povolenie čiernej stavby tak bude možné požiadať do 30. júna 2015. Ak stavebník nepovolenej stavby počas jedného roka od účinnosti nového zákona nepožiada o riadne stavebné konanie, alebo nebude možné stavbu zlegalizovať, stavebný úrad rozhodne o jej odstránení.

Nový zákon bude podľa ministerstva zároveň oveľa prísnejší k nelegálnym stavbám v procese výstavby. Ak stavebník neuposlúchne výzvu na zastavenie stavby, bude možné napríklad uzatvoriť stavenisko, odpojiť ho od dodávok vody a energií.

 
Autor: SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Na Slovensku je približne 10-tisíc čiernych stavieb, rómske zmapuje atlas
SITA