S MBA titulom za lepšou prácou i vyšším ohodnotením

09. októbra 2016, 00:00

MBA a LLM štúdium každoročne láka stále viac záujemcov. Niet divu, držiteľov týchto titulov často čaká kariérny postup, atraktívne ponuky, vyššie finančné ohodnotenie a predovšetkým prehĺbenie vedomostí pre efektívnejšie riadenie firmy a lepšiu orientáciu v odbore. Veľmi žiadaná je navyše online forma štúdia, ktorú si môžu manažéri časovo prispôsobiť.

Autor: PR článok

Vzdelávanie a rozvoj manažérov sú dôležitými bodmi pre zvyšovanie konkurencieschopnosti celej firmy. Aj z tohto dôvodu počet študentov MBA každoročne stúpa. Potvrdzuje to aj vzdelávací inštitút CEMI, ktorý MBA a LLM štúdium ponúka a ktorému sa za posledných päť rokov navýšil záujem o štúdium viac ako trikrát. Ďalším z dôvodov je skutočnosť, že stále rastie počet ľudí s vysokoškolským titulom, ktorý prestáva byť pre absolventa výhodou na trhu práce. Nutnosť ďalšieho profesijného vzdelávania teda významne rastie. Nie je ani výnimkou, že štúdium MBA navrhnú a preplatia svojim zamestnancom aj samotné firmy.

Aké dôsledky malo štúdium MBA na zamestnanie manažérov sledoval inštitút CEMI medzi svojimi absolventami. "Celých 92 % absolventov uviedlo ako jeden z dôležitých dôsledkov tohto profesionálneho vzdelania ich pracovný postup. 36 % z nich si polepšilo ihneď po ukončení štúdia, väčšine (90 %) sa to následne podarilo do jedného roka. 75 % absolventov priniesol MBA titul 10 - 30 % zvýšenie platu, prípadne im zaistil inú formu ohodnotenia navyše," uviedol výsledky prieskumu riaditeľ vzdelávacieho inštitútu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Ak máte príliš veľa práce a málo času, ale napriek tomu sa chcete aj naďalej vzdelávať, môžete zvoliť takzvanú online formu štúdia. Jej najväčšou výhodou je možnosť zvoliť si vlastné tempo a prispôsobiť študijný plán svojim individuálnym potrebám. Študujúci nie je obmedzený miestom ani časom. Výučbové materiály sú totiž dostupné 24 hodín denne a stačí sa len pripojiť k internetu.

"Záujem o online štúdium rastie ako vo svete, tak aj u nás. Online vzdelávanie totiž na rozdiel od klasickej formy výučby dokáže veľmi pružne reagovať na meniaci sa trh a informovať o aktuálnych trendoch. To je pre manažérov veľmi dôležité, pretože musia poznať aktuálny stav a nechcú sa učiť o tom, čo trendom bývalo," uzatvára Mgr. Štěpán Mika, riaditeľ vzdelávacieho inštitútu CEMI, ktorý poskytuje jednoročné online profesijné štúdium, do ktorého októbrových programov je možné sa hlásiť už len do 12. 10. 2016.

Viac na www.cemi.cz

 
Autor: PR článok
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
S MBA titulom za lepšou prácou i vyšším ohodnotením
PR článok