Nerobte si problémy na hraniciach. Poradíme vám, koľko toho môžete doviezť zo zahraničia

18. júla 2016, 16:24
Tip redakcii

Mmaximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo je 430 eur. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

Pozor na to, koľko vína si so sebou prinesiete zo zahraničia.

Pozor na to, koľko vína si so sebou prinesiete zo zahraničia.

Autor: Michal Šebeňa

Z tretích krajín – Turecko, Tunis či Kuba, je možné doviezť leteckou dopravou tovar pre osobnú spotrebu do hodnoty 430 eur. Pokiaľ použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur. Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.

Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené od cla a dovozných platieb):

Tieto oslobodenia sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov
Tabakové výrobky

- najviac 200 ks cigariet
- najviac 100 ks krátkych cigariek
- najviac 50 ks cigár
- najviac 250 g tabaku na fajčenie

Alkohol a alkoholické nápoje
- najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu,
- najviac 16 litrov piva,
- najviac 4 litre tichého vína,
- najviac 2 litre šampanské,
- najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu

Iný tovar
Ako napríklad parfumy - bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť 430 eur/osoba respektíve 150 eur/dieťa do 15 rokov)
Káva – maximálne 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie
Čaj – maximálne 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie

Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje príležitostne.

 
Autor: pb 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Nerobte si problémy na hraniciach. Poradíme vám, koľko toho môžete doviezť zo zahraničia
pb