Aj Slovensko má v Sýrii vojaka. Hrozí mu nebezpečenstvo?

29. augusta 2013, 11:03
Tip redakcii

Slovensko má v Sýrii jedného vojaka. Je tam ako príslušník pozorovateľskej misie OSN. Jeho stiahnutie z krajiny je podľa ministerstva obrany krajné riešenie.

Aj Slovensko má v Sýrii svojho vojaka. Bojov sa ale nezúčastňuje.

Aj Slovensko má v Sýrii svojho vojaka. Bojov sa ale nezúčastňuje.

Autor: ilustračné, SITA

Slovensko má v nepokojnej Sýrii jedného vojaka, ktorý tam však nepôsobí v súvislosti s aktuálnymi nepokojmi.

Príslušník slovenských ozbrojených síl je súčasťou tzv. Modrých baretov OSN v mierovej pozorovacej misii UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation).

Aj v čase stúpajúceho napätia v krajine a hrozby možného útoku západných krajín v dôsledku použitia chemických zbraní, slovenský vojak naďalej zostáva plniť svoje úlohy v operácii UNTSO.

„Stiahnutie pozorovateľa zo Sýrie je krajné riešenie. Treba však poznamenať, že tam náš pozorovateľ nie je sám a v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v priestore pôsobenia misie UNTSO budeme naše kroky koordinovať s veliteľstvom operácie. Bezpečnosť našich vojakov je prvoradá,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Misia UNTSO na území Blízkeho východu je vôbec najstaršou mierovou misiou OSN, ktorá vznikla už v roku 1948.

Je v Golanských výšinách

Slovenský príslušník aktuálne pôsobí v pozorovateľskej skupine na Golanských výšinách na hranici Sýrie s Izraelom, kde so svojimi kolegami dohliada na dodržiavanie obsahu dohody o prímerí medzi Izraelom a susediacimi arabskými krajinami.

V misii máme ešte jedného vojaka, ktorý plní úlohy v Egypte.

Slovenskí vojaci v pozorovateľskej misii UNTSO pôsobia od roku 1998, tento rok vo februári sa ich mandát rozšíril a môžu pôsobiť na celom území misie (Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýria).

Hlavnou úlohou v priestore pôsobnosti slovenských pozorovateľov v pozorovateľskej skupine na Golanských výšinách (Observer Golan Group) v Sýrii sú inšpekcie, patrolovanie, pozorovanie a hlásenie aktivít, ktoré sú porušením, alebo môžu viesť k porušeniu dohody o stiahnutí síl medzi Izraelom a Sýriou z roku 1974.

V nadväznosti na vojny v rokoch 1956, 1967 a 1973 v regióne Blízkeho východu prechádzali hlavné úlohy UNTSO menšími zmenami podľa meniacej sa situácie.

Dohliadajú na prímerie

Hlavnou úlohou misie UNTSO je monitorovanie prímeria a dohliadanie nad plnením dohôd o prímerí v regióne. Medzi jej ďalšie ciele patrí aj riešenie izolovaných incidentov a zabránenie ich eskalácie do väčších konfliktov.

V misii pôsobili do prvej polovice roka 2012 celkovo traja slovenskí dôstojníci (jeden vo vedúcej funkcii – vedúci pozorovateľskej skupiny a dvaja vo funkciách vojenských pozorovateľov) a neskôr až doteraz len dvaja dôstojníci Ozbrojených síl SR vo funkciách vojenských pozorovateľov.

Slovenskí vojaci pôsobili desať rokov aj v misii UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) v nárazníkovom pásme medzi Sýriou, Libanonom a Izraelom na Golanských výšinách, v roku 2008 padlo rozhodnutie o ich stiahnutí do vlasti.

Celkovo sa na Golanských výšinách v 20 rotáciách vystriedalo vyše 1100 slovenských vojakov. Medzi nimi bolo aj 11 žien. Slovenský kontingent pôsobil v operácii UNDOF od 19. mája 1998 do 12. júna 2008.

 
Autor: SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Aj Slovensko má v Sýrii vojaka. Hrozí mu nebezpečenstvo?
SITA