Chystáte sa na vysokú školu? Poznáme top fakulty na Slovensku

27. novembra 2014, 11:30
Tip redakcii

Chcete inšpiráciu, kam ďalej po maturite? Pozrite si rebríček najlepších fakúlt na Slovensku v akademickom roku 2013/2014, ktorý zostavila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA).

Top škola:  Jesseniova lekárska  fakulta UK v Martine.

Top škola: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine.

Autor: TASR

Lídri v 11 odboroch sú až na jednu výnimku tí istí ako predchádzajúci rok. Tou výnimkou je Fakulta humanitných a prírodných vied v Prešove, ktorá vzala prvenstvo fakulte v Žiline.

Technický odbor

1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
2. Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

Lekársky odbor

1. Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
2. Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
3. Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Prírodovedný odbor

1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Poľnohospodársky odbor

1. Lesnícka fakulta TU, Zvolen
2. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice
3. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra

Ekonomický odbor

1. Ekonomická fakulta TU, Košice
2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, Nitra
3. Národohospodárska fakulta EU, Bratislava

Spoločenskovedný odbor

1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
2. Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity
3. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra

Filozofický odbor

1. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
2. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
3. Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity

Právny odbor

1. Právnická fakulta Trnavskej univerzity
2. Právnická fakulta UPJŠ, Košice
3. Právnická fakulta UK, Bratislava

Pedagogický odbor

1. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
2. Pedagogická fakulta UK, Bratislava
3. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Umelecký odbor

1. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
2. Fakulta múzických umení AU, Banská Bystrica
3. Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

Teologický odbor

1. Teologická fakulta Trnavskej univerzity
2. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity
3. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity

Ako sa školy hodnotili

ARRA hodnotila dohromady 112 fakúlt. Posudzovala 5 základných kritérií: vzdelávanie, atraktivitu štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantovú úspešnosť.

Správa Akademickej agentúry okrem rebríčka fakúlt priniesla aj ďalšie zaujímavé zistenia. V prípade pracovníkov univerzít, 88 percent vysokoškolských pedagógov má aspoň doktorát (PhD.). Na druhej strane prudko rastie nevyužitá kapacita univerzít (33 percent). Plán prijatých študentov je o tretinu vyšší ako počet tých, ktorí sa na školu skutočne zapísali. S tým súvisí aj to, že klesá celkový počet študentov na univerzitách vrátane doktorandov.

Oproti tomu enormne stúpa počet Slovákov študujúcich na univerzitách v Česku. V roku 2003 len 3,5 percenta českých študentov tvorili Slováci. V roku 2014 ich počet vzrástol na 6,4 percenta, čo znamená že približne 23 000 Slovákov študuje na českých univerzitách. Z hodnotenia fakúlt vyplýva aj to, že o fakulty, ktoré sa v rebríčku atraktívnosti ocitli na prvých priečkach je rok čo rok väčší záujem.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/mh 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Chystáte sa na vysokú školu? Poznáme top fakulty na Slovensku
Plus JEDEN DEŇ/mh