Čo robiť po maturite: Prehľad úradných povinností aj pre maturantov

20. mája 2013, 00:00
Tip redakcii

Študenti, pozor! Dnes sa síce začali ústne maturity, treba myslieť aj na to, čo bude po nich. Ako postupovať v prípade, ak nezmaturujete na prvýkrát a dostanete ročný odklad? Prídu rodičia o prídavky? Na čo všetko máte od štátu nárok, ak vás nevezmú na vysokú školu?

SKÚŠKA Z DOSPELOSTI:
Maturantov po nej čakajú aj
povinnosti na úradoch.

SKÚŠKA Z DOSPELOSTI: Maturantov po nej čakajú aj povinnosti na úradoch.

Autor: ROBO HOMOLA/Plus JEDEN DEŇ

Stredoškolákom sa v pondelok začali ústne maturity. Obdobie ústnych maturít na jednotlivých stredných školách potrvá od 20. mája do 7. júna. O termínoch rozhodujú odbory školstva na obvodných úradoch.

Tento rok sa na maturitných skúškach kladie väčší dôraz na písomné skúšky. Pri ústnych maturitách žiak odpovedá pred predmetovou maturitnou komisiou. Vyžrebuje si jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. Pri väčšine predmetov majú študenti 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď.

Ústnej maturite predchádzali od 12. do 18. marca písomné maturitné skúšky na 757 stredných školách po celom Slovensku. Na tohtoročné maturitné skúšky sa prihlásilo vyše 57-tisíc žiakov na školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Dôležitý je externý test

Pri celkovom hodnotení maturitnej skúšky je dôležitá úspešnosť z externého testu i písomnej práce. Kým vlani si mohol maturant neúspešnú písomku opraviť na ústnej skúške, tento rok sa na to nemôže spoliehať. Pri jazykoch, ktoré majú externú časť i písomnú prácu, sa teraz bude prihliadať na ich výsledky aj v prípade, ak žiak zvládne ústnu skúšku na 3 alebo lepšie.

Vtedy pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky musí dosiahnuť buď viac ako 25 percent z písomnej práce alebo viac ako 33 percent z externého testu. Ak dostane na ústnej maturite známku 4, uvedenú percentuálnu úspešnosť musí dosiahnuť v oboch prípadoch. Maturanti z matematiky, ktorá má iba externý test, musia dosiahnuť buď viac ako 25-percentnú úspešnosť, ak zvládnu ústnu skúšku nie horšie ako na známku 3, alebo viac ako 33-percentnú úspešnosť, ak budú ústne odpovedať na 4.

Neúspešní maturanti budú opakovať externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky až o rok, počas budúcoročných maturít. Ústnu formu internej časti si budú môcť opraviť v septembri alebo februári. Oficiálne výsledky tohtoročných písomiek rezort školstva ešte nezverejnil, objavili sa už ale informácie, že písomky z matematiky údajne nespravilo 780 maturantov.

Prinášame prehľad dôležitých krokov, ktoré vás na úradoch čakajú.

1. Maturanti čakajúci na výsledky prijímačiek

 • Až do 31. augusta 2013 ste študentmi, takže do tohto času sa nemusíte hlásiť na úrade práce ani v zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Môžete čakať na výsledky prijímačiek, ktoré každá fakulta vyhlási najneskôr do konca júla.
 • Ak vás na VŠ nezobrali, mali by ste sa prihlásiť na úrade práce v mieste bydliska najneskôr do 7 dní od skončenia strednej školy, teda do 7. septembra.
 • Ak tak urobíte neskôr, za toto obdobie si musíte sami uhradiť zdravotné poistenie. Štát vám poistenie platí až od dátumu evidencie na úrade práce.

2. Nezamestnaní maturanti

 • Do 7 dní od skončenia školy sa môžete zaregistrovať na úrade práce, keďže to nie je vaša povinnosť, ale právo!
 • Na evidenciu potrebujete občiansky preukaz a doklad o ukončenom vzdelaní (ten môžete doložiť aj dodatočne). Ak vás úrad práce zaregistruje, automaticky ostávate poistencami štátu, preto zdravotnej poisťovni nič nenahlasujete (urobí to za vás úrad práce).
 • Môžete sa prihlásiť na dobrovoľné sociálne poistenie a vybrať si: – komplexné dobrovoľné poistenie v nezamestnanostiod 183,13 eura mesačne – kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia – najmenej 130,27 eura mesačne
 • Každý krok pri hľadaní zamestnania musíte úradu práce oznámiť, ten vám tiež určí, ako často sa budete hlásiť.
 • Máte nárok zúčastňovať sa na bezplatných poradenských službách, ktoré vám poskytuje príslušný úrad práce.
 • V prípade, že si nájdete zamestnanie, úradu práce musíte najneskôr do 8 dní od podpisu pracovnej zmluvy predložiť doklad potvrdzujúci nástup do zamestnania, najlepšie pracovnú zmluvu.

3. Maturanti s reparátom

 • Ak ste nezmaturovali, máte ročný odklad a posudzujú vás ako študentov s prerušenou formou štúdia.
 • Máte možnosť zaregistrovať sa za ten čas na úrade práce ako nezamestnaný ako každý, kto ukončil povinnú desaťročnú školskú dochádzku.
 • Odo dňa zaevidovania (opäť platí termín najneskôr do 7. septembra 2013) vám štát hradí zdravotné poistenie.
 • Keďže rok nemáte štatút študenta, prichádzajú rodičia o rodinné prídavky. Tie môžu obnoviť, až keď zmaturujete a prijmú vás na vysokú školu. Zdroj : ÚPSVaR SR, Sociálna poisťovňa

 
Autor: PLus JEDEN DEŇ/MONIKA KUPŠOVÁ, SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Čo robiť po maturite: Prehľad úradných povinností aj pre maturantov
PLus JEDEN DEŇ/MONIKA KUPŠOVÁ
SITA