Dôchodky z II. piliera: Penzisti si prilepšia už o pár dní

01. decembra 2014, 10:00
Tip redakcii

Veľká dôchodková revolúcia štartuje presne o mesiac. Už od januára budú môcť prví naši penzisti žiadať o vyplatenie úspor z II. piliera. Podľa odhadov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pôjde približne o tritisíc sporiteľov, neskôr pribudnú ďalší.

V januári dostanú dôchodcovia aj penzie z druhého piliera.

V januári dostanú dôchodcovia aj penzie z druhého piliera.

Autor: ilustračné, Profimedia.sk

Prilepšenie k štátnemu dôchodku sumou z II. piliera ešte nebude veľká sláva, podľa odhadov dostanú penzisti v priemere len 15 až 30 eur navyše. Na vine je krátky čas sporenia, dôchodcovské správcovské spoločnosti totiž fungujú na Slovensku iba desať rokov.

„Plný vek sporenia je pritom 44 rokov, čiže tých desať rokov predstavuje z toho ani nie štvrtinu. Preto je suma úspor malá,“ vysvetlil predseda Asociácie dôchodkových spoločností Stanislav Žofčák. Základnou a zároveň jedinou podmienkou na vyplácanie peňazí z II. piliera je dosiahnutie dôchodkového veku.

Ako požiadate o dôchodok z II. piliera

  • Najskôr si podáte žiadosť do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) alebo do Sociálnej poisťovne.
  • DSS pošle certifikát o výške vašich úspor do Sociálnej poisťovne.
  • Na základe sumy v certifikáte Sociálna poisťovňa osloví životné poisťovne, ktoré majú licenciu od Národnej banky Slovenska, aby pre vás vystavili svoje ponuky.
  • Následne vám Sociálna poisťovňa zašle ponukový list, z ktorého si vyberiete konkrétnu poisťovňu.
  • Do 30 dní od vystavenia ponukového listu podpíšete zmluvu s vybranou poisťovňou.

Ako sa bude súkromná penzia vyplácať

  • Sú tri typy dôchodkov na vyplácanie úspor z II. piliera: doživotný starobný dôchodok, dočasný starobný dôchodok a programový výber. Prvé dva dôchodky budú vyplácať poisťovne, pričom práve výška vašich úspor rozhodne o tom, či dostanete doživotný alebo dočasný dôchodok.
  • Ak máte dosť vložených peňazí, v poisťovni si môžete kúpiť doživotný dôchodok. Pri žiadaní o doživotnú penziu sa musíte rozhodnúť, či po vašej smrti budú mať pozostalí nárok na vdovský, vdovecký či sirotský dôchodok.
  • V prípade, že ste si našetrili menej, môžete sa s poisťovňou dohodnúť na vyplácaní dočasného dôchodku počas 5, 7 alebo 10 rokov.
  • Tí, čo si našetrili príliš málo, a tiež tí, u ktorých súčet dôchodkov z prvého (štátneho) piliera a druhého (súkromného) piliera presiahne 2,7-násobok životného minima (534,85 eura), získajú nárok na programový výber. Budú si môcť zvoliť medzi nižším dôchodkom a časťou peňazí v hotovosti alebo vyšším dôchodkom bez vyplatenia peňazí na ruku. Peniaze im vyplatí dôchodková správcovská spoločnosť.

Kedy sa oplatí II. pilier

Jednoznačne vtedy, ak si budete sporiť dlhodobo. Platí, že čím viac rokov sporíte, tým vyššie budú vaše úspory, a teda tým viac si prilepšíte k budúcemu dôchodku.

Ako je to s dedením

Všetky peniaze uložené v dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v prípade smrti budúceho penzistu vyplatené dedičom. Ak si však penzista za nasporené peniaze kúpi od poisťovne doživotný dôchodok, dedenie je garantované len počas prvých 7 rokov poberania penzie. To znamená, že ak napríklad zomrie 3 roky po nástupe do penzie, dediči dostanú vyplatené penzie iba za zvyšné 4 roky. Ak zomrie po 7 rokoch poberania dôchodku, dediči nezískajú nič.

3 tipy na sporenie

1. Do II. dôchodkového piliera prispievajte počas celej možnej lehoty sporenia a prispievajte pravidelne.

2. Počas prvých 20 rokov sporenia investujte aspoň 1/2 nasporenej sumy do negarantovaných – rizikových fondov, kde sú výnosy vyššie. V tomto roku napríklad zarábali od 5 do 11 percent.

3. Obdobie 10 rokov pred nástupom na dôchodok prichádza čas na konzervatívny prístup. Investujte len do garantovaných fondov.

Bankoví analytici vyrátali, že ak zarábate priemernú hrubú mzdu 824 € a budete prispievať do II. piliera počas celej možnej lehoty sporenia, čiže 44 rokov, môžete rátať s prilepšením až 27 000 eur počas celého obdobia poberania dôchodku. Ide pritom o výšku nasporenej sumy, ktorá sa bude zvyšovať o ročné zhodnotenie.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ča 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Dôchodky z II. piliera: Penzisti si prilepšia už o pár dní
Plus JEDEN DEŇ/ča