Maturanti, váhate, na akú výšku sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať

26. februára 2014, 00:00
Tip redakcii

Ak chcete po maturite študovať na vysokej škole, je najvyšší čas konať. Na väčšinu univerzít musíte podať prihlášku do konca tohto týždňa. Vyberte si taký odbor, aby ste si s diplomom našli uplatnenie a dobre zarábali. O akých absolventov sa firmy trhajú?

KAM NA  VYSOKÚ?:  Zvažujte hlavne  to, či vás zvolený  odbor uživí.

KAM NA VYSOKÚ?: Zvažujte hlavne to, či vás zvolený odbor uživí.

Autor: Plus JEDEN DEŇ/Matej Kalina

Ak sa po škole chcete rýchlo a dobre zamestnať, stavte na informatiku. Tá je dlhodobo číslom jeden vo viacerých rebríčkoch týkajúcich sa štúdia či zamestnanosti. Najvyšší priemerný plat vysokoškolského absolventa bol vlani 1 101 eur a mali ho práve odborníci informačných technológií. V prvej desiatke finančne najlepšie ohodnotených absolventov boli aj odbory telekomunikácie – 988 eur, finančné poradenstvo – 984 eur alebo farmácia – 941 eur.

Čo chcú firmy

Informatika kraľuje aj rebríčku fakúlt, o ktoré mali firmy v minulom roku najväčší záujem. V prvej trojke je Fakulta informatiky a Fakulta elektrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakulta riadenia a informatiky univerzity v Žiline. Nestratíte sa však ani s matematikou, fyzikou a elektrotechnikou.

Zvážte aj náklady

Každé štúdium niečo stojí a ak sa rozhodnete pre školu mimo svojho bydliska, rátajte so zvýšenými výdavkami, platiť si totiž musíte aj internát a cestovanie. Náklady tak môžu narásť aj o viac ako tisíc eur. V priemere zaplatíte 1 300 eur za akademický rok.

Prorektor našej najúspešnejšej univerzity: Vyberte si ťažšiu školuJán Pekár

Ak stále váhate, kam si podať prihlášku, dajte si poradiť od prorektora Univerzity Komenského Jána Pekára: „Rozhodnutie, čo budete študovať, musí byť vaše vlastné. Zhodnoťte pri ňom svoje silné stránky a to, či má tento smer uplatnenie. Ak môžete zvolený odbor študovať na viacerých školách, vždy si vyberte tú ťažšiu a kvalitnejšiu. Oceníte to pri hľadaní zamestnania.“

Top 20 fakúlt na Slovensku

1. Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
2. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
3. Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
5. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov)
6. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita
7. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
8. Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita
9. Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda
10. Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita
11. Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita
12. Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského
13. Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita
14. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita
15. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
16. Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
17. Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka
18. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
19. Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita
20. Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita

V týchto odvetviach vás zaplatia najlepšie

Odvetvie Hrubý plat
 1. Informačné technológie 1 101 €
 2. Centrá zdieľaných služieb    1 025 €
 3. Telekomunikácie   988 €
 4. Finančné poradenstvo, finančné služby, poistenie   984 €
 5. Farmácia  941 €
 6. Chemický priemysel  940 €
 7. Poisťovníctvo  912 €
 8. Účtovníctvo a audítorstvo  905 €
 9. Bankovníctvo, peňažníctvo  903 €
 10. Reklama, propagácia, PR   896 €

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/mh 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Maturanti, váhate, na akú výšku sa prihlásiť? Platí: Diplom má zarábať
Plus JEDEN DEŇ/mh