Nahnevaní vysokoškoláci: Školský rok ešte ani nezačal a už sú problémy!

13. septembra 2017, 16:52
Tip redakcii

Školský rok žiakov základných a študentov stredných škôl je v plnom prúde. Krásny čas nič nerobenia sa pomaly kráti aj vysokoškolákom, ktorí musia pomaly nabehnúť na školský režim. Ako sa hovorí, sladký vysokoškolský život však vôbec nemusí byť taký sladký, ako sa zdá.

Autor: facebook

Vysoké školy na Slovensku pomaly začínajú zapisovať svojich študentov, a mysleli by ste si, že jednoduchý úkon prebehne hladko. Ani omylom! 

Do redakcie sa nám ozvalo niekoľko nespokojných študentov, ktorí prezradili svoje skúsenosti.

Študentka súkromnej vysokej školy nebola pripustená na zápis, napriek tomu, že školné si riadne zaplatila. Na mieste sa dozvedela, že jej nabehli penále 1,15 Eur za nedodržanie termínu zaplatenia. Pokutu musí zaplatiť za jeden deň omeškania! 

Myslíte si, že toto je jediný problém? Vôbec nie. Ďalšia študentka, ktorá sa nám ozvala, sa pri zápise sa dozvedela, že nemá dostatočný počet kreditov na pokračovanie v štúdiu. Škola totižto niektoré predmety svojvoľne zrušila, a tak si museli vybrať iné predmety, ktoré pôvodne ani nechceli. 

Problémom sa nevyhli ani štátne školy. Viacerí študenti sa sťažujú, že zápis trvá neprimerane dlho, napriek tomu, že dostanú presný časový pokyn, kedy majú na zápis prísť.

Takýto prístup vysokých škôl voči študentom je veľmi nespravodlivý, no bohužiaľ na Slovensku úplne normálny. 

  
 
Aplikácie 7 plus