Politické strany bojujúce o kreslá v parlamente: Takto sa popasujú s utečencami

01. marca 2016, 08:00
Tip redakcii

Už len pár dní a Slovensko bude poznať budúcich politikov, ktorí sa postavia na čelo našej krajiny. Predvolebné obdobie je tak v plnom prúde a relevantné politické strany sme podrobili otázkam týkajúcich sa bezpečnosti. Čo politici sľubujú pri kvótach pre utečencov, zvýšení bezpečnosti na Slovensku či riešeniach migračnej krízy?

Migranti môžu rozhodnúť aj o výsledku našich parlamentných volieb.

Migranti môžu rozhodnúť aj o výsledku našich parlamentných volieb.

Autor: čtk

1. Ste za zavedenie povinných kvót pre utečencov?

2. Ako by ste navrhovali vyriešiť migračnú krízu v Európe?

3. Súhlasili by ste s výstavbou mešít na Slovensku?

4. Ako by ste zvýšili bezpečnosť na Slovensku?

5. Sprísnili by ste pravidlá na vlastnenie strelných zbraní?

SNS

Odpovedá šéf strany Andrej Danko:
1. Nie.
2. Uzavretím schengenskej hranice pre migrantov a medzinárodným riešením problémov tam, kde vznikli.
3. Nie. Rešpektujeme vierovyznanie každého človeka. Na Slovensku však islam nie je registrované náboženstvo.
4. Nemyslíme si, že bezpečnosť na Slovensku zvýši počet policajných generálov či služobných áut, ktoré odnaučili policajtov chodiť po okrsku. Viac bezpečnosti znamená viac policajtov v teréne a na pochôdzkach.
5. Áno. Na druhej strane ľudia, ktorí z určitého dôvodu zbraň potrebujú, by k nej nemali mať sťažený prístup nenáležitými opatreniami.

SMK

Odpovedá šéf strany Jozsef Berényi:
1. Nie. Sme proti povinným kvótam. Migranti aj tak nechcú zostať na Slovensku, už aj z tohto hľadiska sú kvóty nezmyslom.
2. Je potrené obmedziť a kontrolovať prílev migrantov do EÚ. Slovensko v rámci Únie má pomáhať štátom, v ktorých ako prvých sa po úteku z domova migranti ocitnú.
3. Nikomu nemôžeme zakázať, aby vyznával svoju vieru podľa svojho presvedčenia. Nie, vierovyznanie je kľúčom problému, čo sa týka migrantov.
4. Väčšia verejná bezpečnosť by sa dala dosiahnuť zvyšovaním efektivity a lepšieho organizovania práce polície, pričom by sa mal zvýšiť aj počet policajtov. Dôraz však musí byť na väčšej efektivite a lepšom organizovaní práce.
5. Nie. Podmienky vlastnenia zbraní na Slovensku patria medzi najprísnejšie a najkvalitnejšie vo svetovom meradle. Úplný zákaz by sa určite neosvedčil.

Smer

Odpovedá šéf strany Robert Fico:
1. Slovensko je proti kvótam od začiatku krízy, keďže nič neriešia. Navyše tento systém úplne zlyhal.
2. Základom riešenia je uzavrieť vonkajšie hranice a obnovenie platnosti pravidiel. O každom migrantovi musíme vedieť. Ak nepožiada v prvej krajine o azyl, je to nelegálny migrant a v zmysle platných pravidiel by mal byť vrátený do krajiny, odkiaľ k nám prišiel.
3. Nesúhlasili, na Slovensku žije len malá a umiernená komunita moslimov, ktorá je asimilovaná. Moslimské náboženstvo nie je na Slovensku registrovanou cirkvou.
4. Tie kroky už robíme a máme aj výsledky vo vývoji kriminality. Na Slovensku sa počas roka stane menej trestných činov a zvyšuje sa ich objasnenosť. Tá je historicky najvyššia. Vzhľadom na nové výzvy, ktoré priniesla aj migračná kríza, v najbližších troch rokoch zvýšime počty policajtov o 2 500.
5. Slovensko má oproti iným krajinám podmienky sprísnené. Upravili sme aj držbu expanzných zbrani. Vďaka trom zbraňovým amnestiám sme z trhu stiahli 10 000 nelegálnych zbraní.

Most

Odpovedá šéf strany Béla Bugár:
1. Nie. Povinné kvóty sme jednoznačne odmietli a považujeme ich za mŕtvy projekt. Zároveň sme presvedčení, že Slovensko je schopné prijať vyšší počet utečencov ako doteraz na báze dobrovoľnosti.
2. Prvým krokom by mala byť lepšia ochrana hraníc, ale je potrebné robiť aj ďalšie, lebo migračná kríza má tri aspekty. Po prvé, čo s tými, čo sú už v Európe. Po druhé, ako zabrániť, aby sa cez hranice nedostávali ďalší a po tretie, ako zabrániť, aby ich čo najmenej utekalo z krajiny ich pôvodu.
3. Možnosť výstavby svätostánkov sa riadi zákonom. Ten to umožňuje registrovaným cirkvám, pričom islam registrovanou cirkvou na Slovensku nie je.
4. Bezpečnosť by sa dala zvýšiť predovšetkým lepším fungovaním polície. To znamená zvýšením možnosti verejnej kontroly. Presadzujeme odpolitizovanie polície a oddelenie inšpekcie od pôsobnosti ministra vnútra.
5. Súčasné zákonné nastavenie považujeme za dostatočné, čo sa týka legálne držaných zbraní. Je však potrebné viac sledovať trh s nelegálnymi zbraňami, ktorými sa najčastejšie páchajú závažné trestné činy.

SAS

Odpovedá šéf strany Richard Sulík:
1. S kvótami nesúhlasíme a ich zrušenie je jedným z našich piatich riešení utečeneckej krízy.
2. Dlhodobo navrhujeme 5 riešení: Dôsledne chrániť vonkajšiu hranicu EÚ, zriadiť tábory mimo Únie, kde bude možné žiadať o azyl, vyvinúť maximálne úsilie na stabilizovanie situácie v Sýrii, Iraku a Líbyi, presunúť všetky osoby, ktoré sa na území EÚ nachádzajú ilegálne, do centrálnych utečeneckých táborov, odmietnuť povinné kvóty na utečencov.
3. Moslimské modlitebne už na Slovensku sú a pokiaľ, podobne ako v niektorých krajinách západnej Európy, nepredstavujú bezpečnostné riziko, tak v ich fungovaní nevidíme žiadny problém.
4. Vláda zákona a princípy právneho štátu, ktoré na Slovensku často zlyhávajú, sú najlepšou garanciou bezpečnosti. Rozhodne odmietame nárast počtu policajtov o ďalších 2 500, pretože to považujeme za plytvanie verejnými prostriedkami a umocňovanie šikanovania občanov.
5. Nie. Predseda SaS a europoslanec Richard Sulík v europarlamente bojuje proti legislatíve sprísňujúcej legálnu držbu zbraní.

KDH

Odpovedá poslanec Pavol Abrhan:
1. KDH je proti povinným kvótam a dnes už je jasné, že tento systém zlyhal. Solidarita nemôže byť nútená ani zneužívaná.
2. V prvom rade treba zabezpečiť vonkajšie hranice Schengenu. Urýchlene zriadiť záchytné centrá a ľuďom, ktorí pochádzajú z epicentra vojnových konfliktov, pomôcť a špekulantov a ekonomických migrantov nepustiť ďalej na územie krajín EÚ.
3. Keďže na Slovensku nie je registrovaný dostatočný počet moslimov, tak nie je ani dôvod stavať mešity.
4. Potrebujeme nový zákon o tajných službách, aby sa lepšie prispôsobili súčasnému prostrediu. Čo sa polície týka, budeme presadzovať, aby sa policajti presunuli z kancelárií do ulíc. Obmedzíme politický vplyv na činnosť polície a zabezpečíme vznik Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov, ktorá bude posudzovať konanie policajtov.
5. Súčasná legislatíva je dostatočná.

OĽaNO

Odpovedá šéf strany Igor Matovič:
1. Nie, povinné kvóty odmietame a vyjadrili sme to aj hlasovaním v parlamente, kde bolo prijaté uznesenie zaväzujúce vládu k odmietnutiu kvót.
2. Musíme chrániť schengenskú hranicu. Súčasťou európskeho riešenia musí byť tiež urýchlené uzavretie dohôd s krajinami, odkiaľ pochádzajú ekonomickí migranti, aby sme mohli zabezpečiť ich návrat domov. Rovnako musíme pokračovať v rokovaniach s Tureckom.
3. Otázka momentálne nie je aktuálna, keďže moslimovia v súčasnosti nespĺňajú podmienky na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá vyžaduje počet najmenej 20-tisíc členov.
4. V prvom rade by Slovensko malo mať riadne fungujúcu spravodajskú službu. Čiže absolútnym základom je odrezať políciu a prokuratúru od politiky.
5. Nie. Pravidlá sme sprísnili už v roku 2011 za Radičovej vlády, keď sme zaviedli psychotesty.

Sieť

Odpovedá šéf strany Radoslav Procházka:
1. Nie. Kvóty nie sú efektívne riešenie. Európa potrebuje ucelený a dlhodobý plán, nie jeho simuláciu.
2. Budeme presadzovať účinnú registráciu utečencov, fungujúce záchytné miesta pre utečencov - hot spoty, ochranu vonkajšej schengenskej hranice a stabilizáciu oblastí, ktoré sú zdrojom rastúceho počtu utečencov na územie EÚ.
3. Nie. Štát nemá čo súhlasiť alebo nesúhlasiť s prejavmi náboženského presvedčenia, ale dodržiavať vlastné zákony a iné normy, ktorými je viazaný.
4. V doprave výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest. V iných oblastiach napríklad odstraňovaním chudoby, terénnou sociálnou prácou či nulovou toleranciou proti akejkoľvek násilnej činnosti.
5. Nie. Slovensko má už dnes prísne pravidlá na legálne vlastníctvo zbrane. Ale predaj niektorých poloautomatických zbraní cez internet v záujme bezpečnosti verejnosti obmedzíme.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ vip 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Politické strany bojujúce o kreslá v parlamente: Takto sa popasujú s utečencami
Plus JEDEN DEŇ/ vip