ROZHOVOR Chopila sa šance! Ako sa z vedkyne Lubyovej stala ministerka?

14. septembra 2017, 10:00
Tip redakcii

Kauzu eurofondov nová ministerka školstva Martina Lubyová nenechá len na výskumnej agentúre, ale sama sa chce do jej riešenia aktívne zapojiť. Považuje ju za mimoriadne dôležitú, rovnako ako aj pokračovanie v reforme školstva. Horúcich vecí, ktoré bude musieť riešiť je však oveľa viac. Nájde peniaze na monitoring piatakov a bude rokovať s učiteľmi o platoch? Aj na to sme sa jej pýtali v rozhovore krátko po jej vymenovaní do funkcie.

Martina Lubyová počas oficiálneho vymenovania u  prezidenta Kisku.

Martina Lubyová počas oficiálneho vymenovania u  prezidenta Kisku.

Autor: Matej Jankovič

Kedy ste dostali avízo, že sa o vás uvažuje ako o ministerke školstva?

Niekoľko týždňov pred mojím vymenovaním, pretože ako viete, kríza spojená s odvolaním môjho predchodcu pána Plavčana bola intenzívna a obdobie bolo veľmi krátke. To znamená, myslím si, že to bolo asi pred tromi týždňami. 

 Hovoríte, že vás s ponukou oslovil človek z okolia SNS. Aká bola vaša prvá reakcia? Chceli ste do toho ísť hneď alebo ste váhali? A čo vás presvedčilo?

Samozrejme, najprv som bola prekvapená. Nerozhodovala som sa v prvej sekunde, ale musím priznať, že neváhala som veľmi dlho, pretože to chápem ako veľkú šancu a príležitosť pohnúť niektoré veci v oblasti nášho rezortu na Slovensku vpred. Som na tom jednoznačne zainteresovaná ako človek, ktorý v tejto oblasti profesionálne pôsobil, a preto som naozaj zodpovedne zvážila situáciu a rozhodla som sa ponuku prijať.

Ste z odborného prostredia. Na ministerstve je momentálne tieň podozrenia pre kauzu s udeľovaním eurofondov, neobávate sa, že tento tieň zasiahne aj vás?

Nemyslím si, že to, čo sa stalo pred mojím nástupom, ma môže zasiahnuť. Myslím si, že mojou úlohou je nejakým spôsobom tieto okolnosti osvetliť, vyriešiť, predostrieť verejnosti, predostrieť Bruselu vysvetlenia a že moja práca bude maximálne pozitívna a bude túto politickú kauzu neutralizovať.

Necháte vyriešenie problémov okolo eurofondov na výskumnú agentúru alebo sa do toho zapojíte aj vy?

Určite sa do nej zapojím aj osobne, je to moja zodpovednosť, je to naozaj výsostne dôležitá téma. Problémami týkajúcimi sa eurofondov v oblasti vedy a výskumu sa budem zaoberať čo najskôr a predpokladám, že už budúci týždeň vycestujem do Bruselu, aby som sa stretla s kompetentnými ľuďmi priamo v Európskej komisii, porozprávala sa s nimi osobne, zistila, čo nám vyčítajú, ako to vieme čím skôr odstrániť. V tejto veci plánujem taktiež nanovo nastaviť hodnotiace kritériá v posudzovaní projektov, zrušiť problematickú výzvu na dlhodobý strategický výskum a vývoj a čo najskôr vypísať novú výzvu.

Čo považujete za najväčší problém v školstve?

Viete, to je, ako keď sa opýtate, ktoré svoje dieťa máte najradšej (smiech). Myslím si, že veľkých problémov je viacero. Sú to veci, ktoré sa týkajú statusu učiteľa, odmeňovania v rezorte, ktoré sa týkajú kvality vyučovacieho procesu. Sú to veci, ktoré sa týkajú hodnotiacich kritérií, je tam veľa vecí, ktoré všetky spolu vytvárajú možno istú komplikovanú situáciu. Myslím si, že postupne sa ich budem snažiť rozlúsknuť zo všetkých strán.

Podľa prezidenta Andreja Kisku k najväčším problémom teraz patrí monitoring piatakov. Budete to riešiť? Myslíte si, že je to najväčší problém?

Monitoring piatakov je možno najurgentnejší problém, určite to nie je najväčší problém v porovnaní s vecami, o ktorých som sa zmieňovala v predošlej odpovedi. Ale monitoring piatakov je momentálne súrna vec, treba ju rozhodnúť čo najskôr, pretože pokiaľ by sa malo urobiť celoplošné zisťovanie, treba procesy spustiť doslova do dvoch dní. Zistila som, že nám chýbajú financie na celoplošné testovanie. To znamená, že máme dva plány.

Plánom A by bolo urýchlene tieto financie mobilizovať, plánom B by bolo spustiť testovanie v elektronickej podobe. To znamená, že nemali by sme celoplošné testovanie, celú vyčerpávajúcu vzorku tak, ako to bolo minulý rok. Mali by sme len výberovú vzorku a museli by sme posúdiť, do akej miery sú údaje reprezentatívne a budú sa dať porovnať s výsledkami z minulého roku. Osobne sa nazdávam, že dobre zostavená výberová vzorka dokáže poskytnúť naozaj kvalitnú informáciu, ale, samozrejme, nehovorím to preto, že sa hneď zmierim s plánom B.

Vláda rieši od svojho nástupu problémy s platmi učiteľov, ktorí odmietli podpísať memorandum prijaté vládou. Budete s nimi ďalej rokovať?

Rokovanie s učiteľmi je pre mňa veľkou prioritou. Budem sa snažiť rozvíjať sociálny dialóg v rezorte. Dialóg s učiteľmi a ďalšími partnermi, aby bol kultivovaný a aby sme naozaj mohli naplniť to, čo je v programovom vyhlásení vlády. Záleží mi na tom, aby sme sa nemuseli rozprávať s učiteľmi v uliciach, ale za rokovacím stolom.

 Čaká nás schvaľovanie nového štátneho rozpočtu. Budete rokovať s ministrom financií, aby ste dosiahli väčší balík peňazí aj na platy učiteľov?

V každom prípade sa budem snažiť vždy tlačiť na navyšovanie verejných zdrojov do školstva a do celého rezortu. Viem, že sa dá kreatívne využiť aj eurovýzva na navyšovanie, na platy asistentov pre učiteľov. Čiže sledujem aj túto líniu, aby sme mali konečne aj dobrú správu z prostredia eurofondov. Ale, samozrejme, mojou veľkou prioritou je sústavne sa snažiť navýšiť verejné zdroje do celého rezortu.

 Čo hovoríte na reformu Učiace sa Slovensko? Budete pokračovať v jej zavedení do praxe alebo máte inú predstavu o reforme? Ak áno, tak akú?

Som rozhodne za zachovanie inštitucionálnej kontinuity rezortu. Nemyslím si, že s mojím príchodom do funkcie by sa mali rušiť procesy a program, ktorý sa vypracoval naozaj v rámci širokého participatívneho konania. Rozhodne sa chcem čo najskôr stretnúť s autormi dokumentu Učiace sa Slovensko, prekonzultovať a po prípadnom zapracovaní pripomienok ho predložiť na rokovanie vlády. A zároveň pripraviť prvý akčný plán, na ktorého základe by sa niektoré prioritné oblasti mohli dostať do implementácie.

 
Autor: Martina Ruttkayová 
 
Aplikácie 7 plus