Sčítanie potvrdilo prognózu: Slováci starnú, mladých ubúda

29. februára 2012, 13:59
aktualizované 29. februára 2012, 15:00
Tip redakcii

Minuloročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov potvrdilo trend starnutia slovenskej populácie. Ako dnes informovala predsedníčka Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Benkovičová, v porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku, teda detí do 14 rokov. Ich počet klesol z 18,9 percenta na 15,3 percenta. Poznamenala, že pokles sa zaznamenal aj v tých krajoch, kde je táto časť populácie najviac zastúpená.

Sčítacie formuláre:
V mnohých z nás
vyvolali niektoré
otázky pochybnosti.

Sčítacie formuláre: V mnohých z nás vyvolali niektoré otázky pochybnosti.

Autor: TASR

Výsledky ukázali, že sa, naopak, zvýšil podiel obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) zo 68,9 na 72 percent. Ľudia nad 65 rokov predstavujú 12,7 percenta z obyvateľov, čo je nárast o 1,3 percenta. Viac ako polovica obyvateľov sú ženy, no v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami sa tento rozdiel znižuje. V súčasnosti na 1000 mužov pripadá 1054 žien.

Rast obyvateľstva sa zastavuje

Slovenská republika má podľa výsledkov sčítania 5.397.036 trvalo bývajúcich obyvateľov. Ukázalo sa, že počet obyvateľov rastie, ale stále pomalším tempom. "V roku 2011 prírastok trvale obývajúceho obyvateľstva máme ešte stále, ale predstavuje už len 0,33 percenta. Ide o najnižší prírastok v histórii sčítania na Slovensku," povedala Benkovičová. Najvyšší prírastok sa zaznamenal v Prešovskom a  Košickom kraji, záporný prírastok bol v Nitrianskom, Trenčianskom a  Žilinskom kraji.

Obce sa vyľudňujú

Sčítanie okrem iného prezradilo, že dochádza k vyľudňovaniu najmenších slovenských obcí. Podľa generálnej riaditeľky sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmily Ivančíkovej sa však zvýšil podiel obyvateľov žijúcich v mestách a obciach do 20.000 obyvateľov. Počet obyvateľov väčších miest je stabilizovaný a žije v  nich tretina ľudí.

Viac ako polovica používa internet

Ako priblížila Benkovičová, na Slovensku vzrástla vzdelanostná úroveň, keďže sa zvýšil podiel obyvateľov s  vysokoškolským vzdelaním. Štatistici okrem toho prvýkrát zisťovali, koľko ľudí ovláda prácu s internetom. Ten vie využívať 53,8 percenta ľudí.

Klesol počet Slovákov aj Maďarov

Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti, podľa výsledkov vlaňajšieho sčítavania obyvateľov, domov a bytov klesá. Ako dnes priblížil riaditeľ odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu (ŠÚ) SR Marián Hvorecký, k slovenskej národnosti sa prihlásilo 4.352.775 ľudí z 5.397.036 obyvateľov, čo predstavuje podiel 80,7 percenta obyvateľstva. Oproti výsledku spred desiatich rokov to znamená päťpercentný pokles.

Klesol aj počet ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti. K tej sa prihlásilo 458.467 ľudí, čo predstavuje 8,5-percentný podiel. V roku 2001 to bolo 520.528 ľudí, teda 9,7 percenta obyvateľov. Naopak, vzostup sa zaznamenal pri ľuďoch, ktorí sa hlásia k rómskej národnosti. "V roku 2001 deklarovalo rómsku národnosť menej ako 90.000 obyvateľov, čo bolo 1,7 percenta z počtu obyvateľov SR. V roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo takmer 106.000 obyvateľov a teda takmer dve percentá populácie," priblížil Hvorecký.

Hvorecký poukázal na to, že v národnostnej štruktúre obyvateľstva sú rozdiely podľa krajov. Najviac ľudí so slovenskou národnosťou žije v Žilinskom a  Trenčianskom kraji. V prípade maďarskej národnosti je to Nitriansky a  Trnavský kraj. Obyvateľov s rómskou národnosťou možno najčastejšie nájsť v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.

Pri ostatných národnostných menšinách je podľa jeho slov vývoj počtu a podielu rôzny. "Pri niektorých sa zvyšuje počet a podiel z celkovej populácie, napríklad rusínska, poľská, chorvátska národnosť. Pri niektorých je vývoj opačný, znižuje sa ich podiel, napríklad česká a ukrajinská národnosť," skonštatoval.

Sčítanie sa na Slovensku začalo 21. mája a trvalo do 6. júna 2011. Sčítanie sa realizovalo po desiatich rokoch na celom území SR, pričom vlani bolo vo všetkých členských štátoch EÚ. Štatistický úrad mal na sčítanie vyčlenený od prípravy až po kompletnú finalizáciu výsledkov balík peňazí vo výške 25 miliónov eur. Výsledky, ktoré dnes prezentovali štatistici, ešte nie sú všetky, ďalšie údaje plánuje zverejňovať na svojej webovej stránke.
 

 
Autor: TASR 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Sčítanie potvrdilo prognózu: Slováci starnú, mladých ubúda
TASR