Štátna tajomníčka Jankovská varuje: Únosov detí pribúda!

06. februára 2016, 08:00
Tip redakcii

Počet únosov detí neustále narastá. Len tento rok ich naše orgány evidujú už sedem. Jedným z nich je prípad malého Peťka, ktorého otec Christos uniesol spred bratislavskej školy do Talianska. Na tento i ďalšie prípady sme sa opýtali štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Monika Jankovská  pôsobila ako trestná  sudkyňa.

Monika Jankovská pôsobila ako trestná sudkyňa.

Autor: Plus JEDEN DEŇ/Matej Jankovič

Koľko slovenských detí je ročne obeťou únosu?

- Ministerstvo spravodlivosti nemá presné štatistiky o únosových konaniach. Až teraz k 1. januáru bola požiadavka na zmenu smernice o štatistike, kde to budeme podrobnejšie sledovať

Prečo ste doteraz nemali tieto štatistiky?

- Je to konanie s cudzím prvkom. My vieme zistiť konania u nás na Slovensku. Ale konania, ktoré prebiehajú v iných krajinách, nemusíme vedieť identifikovať, lebo to je štatistika iných krajín. Mám však informácie z  Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, že na Slovensku ročne súdy rozhodujú okolo 30 až 60 únosových konaní. V tomto roku je na súdoch zatiaľ sedem takýchto konaní. Únosov stále pribúda a majú stúpajúcu tendenciu.

Čo je ich najčastejším motívom?

- V 90 percentách prípadov uteká matka z krajiny obvyklého pobytu dieťaťa. Odíde z cudzej krajiny, zanechá tam partnera a odíde aj s dieťaťom na územie Slovenskej republiky. Dôvodom je najčastejšie nedostatok finančných prostriedkov, kríza, nezhody v otázke náboženstva, výchovy a psychické týranie. Iný kraj, iný mrav...

A partner potom nahlási únos…

- Presne tak, otec to nahlási ako medzinárodný rodičovský únos vo svojej krajine, na matku je obvykle vydaný medzinárodný zatykač. Ak matka odmieta dobrovoľný návrat dieťaťa, otec si podá žiadosť na príslušný návratový súd (BA, BB, KE), a preto musí prebehnúť návratové konanie na území Slovenska, keď sa dieťa má vrátiť naspäť do krajiny obvyklého pobytu. Je veľmi dôležité, aby súd rozhodoval veľmi citlivo, s ohľadom na maloleté dieťa a hlavne v jeho najlepšom záujme. Ja osobne si však neviem predstaviť, že z cudzej krajiny odchádza žena s dieťaťom od milujúceho partnera, s ktorým nemala žiadne problémy, žiadne konflikty. Poviem to otvorene, odchádza z tejto krajiny nelegálne a prichádza na Slovensko, kde očakáva pomoc.

Akú pomoc jej Slovensko vie poskytnúť?

- Komplikovaná situácia je v tom, že len čo odíde bez súhlasu partnera, tak naozaj sa môže dopustiť aj trestného činu únosu. Často sa stáva, že na túto ženu je vydaný aj medzinárodný zatykač a na Slovensku potom prebieha návratové konanie. Myslím si, že sudca musí veľmi citlivo pristupovať k tomuto konaniu, aby preskúmal aj to, z akého dôvodu táto žena odišla - hovoríme väčšinou o ženách. Musí brať do úvahy aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a to, čo si neuvedomuje ani jeden z rodičov, že v prvom rade by mal byť záujem dieťaťa postavený aj nad práva rodičov.

A čo v prípade, že je dieťa unesené zo Slovenska do cudziny?

- Závisí to od toho, o akú krajinu ide. Či sa na ňu vzťahuje Haagsky protokol, či máme podpísané zmluvy s tou krajinou, je to naozaj veľmi komplikovaná situácia. Ale cieľom je, aby sa dieťa dostalo na územie Slovenskej republiky - ak je to najlepší záujem dieťaťa. Ten treba vždy brať do úvahy.

Najnovší prípad sa týka slovenského chlapca, ktorého uniesli do Talianska...

- V tejto veci existovalo rozhodnutie súdu v USA, ktoré hovorilo o tom, že dieťa je zverené otcovi. Otec však porušil pravidlá, o ktorých rozhodli naše súdy. Nasledoval veľmi rýchly zásah nášho Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže aj talianskych orgánov, čo naozaj oceňujem, pretože v takýchto prípadoch treba urýchlene konať. Dieťa je toho času v zariadení sociálnych služieb. Taliansky súd rozhodol o umiestnení dieťaťa v zariadení s tým, že teraz očakáva rozhodnutie slovenského súdu. Ten však ešte nebude rozhodovať o tom, či bude dieťa zverené do starostlivosti matky, alebo otca, ale bude rozhodovať o tom, aby bolo dieťa zverené do starostlivosti našich sociálnych úradov. Tým sa môže dieťa previezť na Slovensko. Keď už bude tu, už sa dá rozhodovať o zverení.

Kedy by mohol náš súd rozhodnúť?

- Vzhľadom na citlivosť tohto prípadu je pre mňa nepochopiteľné, že súd doteraz nerozhodol. Z tohto dôvodu sme požiadali predsedníčku súdu, aby v zmysle svojich zákonných kompetencií dohliadala na plynulý a bezprieťahový priebeh vo všetkých konaniach, ktoré sa týkajú maloletého. Do rozhodovacej činnosti konajúcej sudkyne nemôžeme nijako zasiahnuť. Ministerstvo spravodlivosti SR v tejto veci vykonalo v zmysle svojich zákonných kompetencií všetky kroky, ktoré by mohli pomôcť urýchlenému rozhodnutiu v záujme maloletého dieťaťa, predovšetkým poskytnutím súčinnosti vo vzťahu k špecifickým otázkam medzinárodného práva vrátane relevantnej judikatúry.  Na jednej strane chápem, že veci s medzinárodným prvkom si sudca musí naštudovať, ale na druhej strane to treba riešiť urýchlene. Dieťa je v Taliansku a napriek tomu, že podľa mojich informácií tam matka je tiež, dieťa nie je pri nej, ale je v zariadení, ktoré je preňho cudzím prostredím, môže mu to spôsobiť traumu po tom všetkom, čo prežilo a preto treba konať veľmi rýchlo.

Pokyny cudzej sociálky nie je dobré ignorovať

Vo verejnosti rezonuje prax štátnych orgánov v Nórsku, ktoré berú deti rodičom aj z dôvodov, ktoré sa zdajú banálne. Podľa Moniky Jankovskej je problém Nórska v tom, že neratifikovalo Haagsku konvenciu. „Znamená to, že jurisdikcia dieťaťa v starostlivosti nórskych úradov sa nemôže presúvať do jurisdikcie inej krajiny, platí ich jurisdikcia. Rodičia však majú právo podať intervenciu a zasiahnuť do toho prípadu,“ hovorí Jankovská.

V poslednom období boli dva prípady, keď sa nórska sociálka začala zaujímať o slovenské deti. Rodičia - Slováci - spolupracovali a dieťa im neodobrali. „V ďalšom prípade Maximy bol otec Slovák a matka Nórka. Dôvodom odobratia nebol len slabý očný kontakt, ale aj neuposlúchnutie rodičov, aby sa podrobili mesačnému pobytu, aby sa naučili spolu fungovať ako rodina, lebo matka je hluchonemá a dieťa zdravé a otec je zdravý. Odmietli tento pobyt. Nepredložili tiež intervenciu Centra na súd, aby sa dieťa mohlo premiestniť na Slovensko,“ dodala.

 
Autor: Plus JEDEN DEŇ/mb 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Štátna tajomníčka Jankovská varuje: Únosov detí pribúda!
Plus JEDEN DEŇ/mb