V nedeľu sa začína advent, máte už pripravený veniec so sviečkami?

26. novembra 2015, 12:45
Tip redakcii

Do Vianoc zostáva necelý mesiac, kresťania sa začínajú pripravovať. V nedeľu zapália na adventnom venci prvú sviečku. Viete, čo vlastne tento symbol znamená?

V nedeľu si kresťania zapália na adventnom venci prvú sviečku.

V nedeľu si kresťania zapália na adventnom venci prvú sviečku.

Autor: ilustračné, freeimages

Symbolom adventu - obdobia duchovnej prípravy na slávenie sviatkov Narodenia Pána, je adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú sviecu na adventnom venci kresťania zapália na prvú adventnú nedeľu, ktorá tentoraz pripadá na 29. novembra.

Sviečky na adventnom venci sa obvykle zapaľujú v kostoloch a v domácnostiach veriacich, ale aj na iných miestach, napríklad v domovoch seniorov, nemocniciach a iných zariadeniach. Sviece na adventnom venci bývajú najčastejšie tmavomodrej alebo fialovej farby, ktorá je v čase adventu farbou chrámového rúcha.

Adventný veniec

Veniec je oddávna symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý je "svetlom sveta".

Známa je tradícia o adventnom venci, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Narodil sa v roku 1808 v Hamburgu ako najstarší syn a mal sedem súrodencov. Stal sa vychovávateľom a študoval teológiu, aby mohol byť evanjelickým pastorom. Neskôr Johan H. Wichern pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. Staral sa o chudobných ľudí a zriadil aj útulok pre chudobné a opustené deti. Nazval ho Drsný dom a deti tam pod jeho dozorom bývali a učili sa i niektoré remeslá.

Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec so sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími sviecami symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

Adventný veniec aj sekulárnemu človeku pripomína, že je tu zvláštne obdobie, advent, upozorňujúce na príchod Krista.

 
Autor: Pluska.sk/kat, TASR 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
V nedeľu sa začína advent, máte už pripravený veniec so sviečkami?
Pluska.sk/kat
TASR