Viac peňazí na kultúru: Takto by mohol vyzerať budúcoročný rozpočet

24. júla 2015, 17:22
Tip redakcii

Ministerstvo kultúry by malo na budúci rok dostať zo štátneho rozpočtu viac ako v tomto roku. Ako vyplýva z prvého návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018, ktorý zverejnilo ministerstvo financií, výdavky na kapitolu Ministerstva kultúry (MK) SR sú plánované na 202 399 553 eur.

Minister kultúry Marek Maďarič: Jeho rezort by mohol dostať viac peňazí.

Minister kultúry Marek Maďarič: Jeho rezort by mohol dostať viac peňazí.

Autor: Archív

Medzi iným na dotačný systém MK SR má ísť 10 016 097 eur, na Rozhlas a televíziu Slovenska 26 miliónov eur a na príspevok Audiovizuálneho fondu štyri milióny eur.

Milióny na digitalizáciu

Na projekty patriace pod program "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry" ako sú Digitálna galéria, Digitálna knižnica a digitálny archív, Digitálna audiovízia či Digitálne múzeum a ďalšie je zatiaľ plánovaných 9 558 000 eur. Keďže však ide o prvý návrh rozpočtu, jednotlivé položky nie sú bližšie rozpísané a po rokovaniach sa môžu zmeniť.

Viac ako vlani

Pre porovnanie napríklad RTVS dostal od štátu na tento rok 30 miliónov eur, čo je o 5,5 milióna viac ako v roku 2014, ale menej ako zatiaľ plánovaných 26 miliónov na budúci rok. Taktiež Audiovizuálny fond má pre tento rok od štátu viac - 4,5 milióna eur, v porovnaní so sumou štyri milióny eur uvedenou v aktuálnom 1. návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2016.

Fond na podporu umenia

Dotačný systém MK SR sa v roku 2016 výrazne zmení. Dôvodom je vznik Fondu na podporu umenia. Nová verejnoprávna inštitúcia vznikla 1. januára tohto roka, prvé výzvy na podávanie žiadostí o podporu by mala zverejniť túto jeseň. Vznik Fondu na podporu umenia iniciovalo MK SR s cieľom podporiť širokú škálu kultúrnych aktivít, a to ešte s väčším objemom finančných prostriedkov ako doteraz. Fond nahrádza významnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, pričom na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu pôjdu dotácie z rozpočtu MK SR aj z osobitného príspevku z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier.

Prelomové financovanie kultúry

Vznik fondu považuje MK SR za "prelomový krok vo financovaní kultúry, keďže o takomto type podpory budú rozhodovať samotní zástupcovia umeleckej obce". Fond by mal zároveň dávať granty na viac období, poskytovať aj štipendiá, podporovať nielen realizáciu kultúrnych podujatí, ale už samotnú tvorbu. Grantový systém ministerstva totiž v súčasnosti väčšinou podporuje realizáciu hotových diel. Podobne ako teraz postupovalo MK SR aj v minulosti, keď presunulo audiovizuálnu časť svojich grantov do ministerstvom vytvoreného verejnoprávneho Audiovizuálneho fondu.

Výdavky v rezorte

Ministerstvo kultúry SR dostalo na tento rok zo štátneho rozpočtu takmer 192 milióna eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 viac o 9,45 mil. eur (5,18 %). Kapitálové výdavky v rezorte kultúry by tento rok mali podľa plánu dosiahnuť takmer 8,41 milióna eur, čo je cca o 6,91 milióna eur viac v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2014. Toto navýšenie bolo plánované s ohľadom na investičné projekty Rozhlasu a televízie Slovenska (päť miliónov eur) a na rekonštrukciu bratislavskej Reduty (zvyšných 3,41 milióna eur). Konkrétne sa má rekonštruovať kasíno. Dôvodom je, že Reduta sa má využívať počas historicky prvého predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016.

 
Autor: SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
 
Viac peňazí na kultúru: Takto by mohol vyzerať budúcoročný rozpočet
SITA