Zaváži viac prax alebo odbor? Stredoškoláci, toto by ste mali vedieť

27. októbra 2015, 09:34
Tip redakcii

Agentúra AKO uverejnila výsledky prieskumu, ktoré budú zaujímať najmä absolventov stredných škôl. Prieskum zisťoval či majú prednosť na trhu práce tí, čo majú prax alebo skôr tí, čo si zvolili žiadanejší odbor.

Absolventi, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce, by mali pár vecí vedieť.

Absolventi, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce, by mali pár vecí vedieť.

Autor: Ilustračná, TASR

Absolventi stredných odborných škôl si päť rokov po ich ukončení v porovnaní s nástupnou mzdou platovo prilepšia až o 50 percent. Najpomalšie tempo rastu mzdy majú absolventi na strednom Slovensku. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho mzdového prieskumu medzi zamestnávateľmi vo výrobných podnikoch a službách, ktorí prijímajú čerstvých absolventov SOŠ. Prieskum pripravila agentúra AKO.

Prax alebo vzdelanie ?

Absolventi stredných odborných škôl môžu byť so svojim rozhodnutím študovať spokojní. Takmer v polovici podnikov sa na nedostatok praxe nehľadí. Aspoň čo sa týka platového ohodnotenia. V týchto podnikoch sú zrejme mzdy nastavené na konkrétnu pracovnú pozíciu, nie na dĺžku praxe uchádzača o ňu.

Ďalšou príčinou môže byť nedostatok záujemcov o niektoré konkrétne pracovné pozície. "Najnižší rozdiel medzi čerstvým absolventom SOŠ a iným uchádzačom s praxou o tú istú pracovnú pozíciu je v potravinárstve, zdravotníctve a gastronomických službách. Prax naopak zaváži skôr v doprave a logistike, strojárstve a elektrotechnike," hovorí Václav Hřích z agentúry AKO.

Väčšia prax, vyšší plat

Tretina podnikov ale oceňuje napríklad trojročnú prax v porovnaní s čerstvým absolventom bez skúseností vyššou mzdou o 5 až 20 percent, v približne štvrtine podnikov ide dokonca o rozdiel až o plus 50 percent. S pribúdajúcimi skúsenosťami si však výrazne polepšujú aj samotní absolventi. Kým mediánová brutto mzda čerstvo po skončení SOŠ je na Slovensku v hrubom 500 eur, po roku už ide o 620 eur a po piatich rokoch dokonca o 750 eur.

Rozdiely sú medzi profesiami. Podľa personalistov sa najlepšie darí čerstvo vyštudovaným lakovačom a natieračom, ich mzda dosahuje 950 eur brutto. Ak absolvent SOŠ zostane na zhodnej pracovnej pozícii rok, najviac sa to platovo prejaví u operátorov stavebných strojov s platom 1300 eur. Päť rokov bez zmeny pozície napríklad pre stavebného a prevádzkového elektrikára zase znamená, že v hrubom mesačne zarobí 1800 eur.

Bratislava  je top

Finančne najzaujímavejším regiónom Slovenska je Bratislava, na opačnom konci je východné Slovensko. Rozdiely však nie sú výrazné. Východoslováci si však s pribúdajúcou praxou polepšia najviac. Naopak, najpomalšie rastie mzda absolventom SOŠ na strednom Slovensku. Príčinou je zrejme aj odlišná štruktúra priemyslu v jednotlivých regiónoch, s čím súvisí výskyt odlišných pracovných pozícií, ktoré sú aj odlišne finančne ohodnocované

Prieskum bol realizovaný v rámci Švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Jeho cieľom je pomôcť strednému odbornému školstvu s prípravou žiakov na prax, prostredníctvom duálneho systému vzdelávania. Absolventi tak budú mať za sebou prvé skúsenosti s praxou už keď ukončia štúdium.

 
Autor: Pluska.sk/ip, SITA 
 
Aplikácie 7 plus

 
 
Zaváži viac prax alebo odbor? Stredoškoláci, toto by ste mali vedieť
Pluska.sk/ip
SITA