Šefčovič presadil reformy: Euroúradníci chystajú štrajk

Európska komisia (EK) oficiálne prijala súbor navrhovaných reforiem týkajúcich sa zamestnancov, ktoré do roku 2020 umožnia dosiahnuť úspory v hodnote jednej miliardy eur a z dlhodobého hľadiska vyše jednej miliardy ročne.

14. decembra 2011, 08:57
Podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Autor: TASR

"Európske inštitúcie a  ich pracovníci čelia veľkým výzvam. Som však presvedčený, že môžu obstáť zoči-voči nim, ak budú pracovať tvrdšie, dlhšie a efektívnejšie. Návrh nastoľuje rovnováhu medzi nevyhnutným úsilím o hospodárnosť a  schopnosťou inštitúcií realizovať ich politické ciele," povedal v tejto súvislosti v utorok podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Slovenský komisár dodal, že navrhované reformy sú aj politicky primeranou a  zákonnou reakciou na žiadosť členských štátov o odloženie tohtoročnej úpravy miezd vzhľadom na finančnú krízu.

Šefčovičov návrh zahŕňa viaceré zmeny. Napríklad zníženie stavu zamestnancov o päť percent vo všetkých inštitúciách v období rokov 2013-17 prostredníctvom bežnej obmeny zamestnancov. Ďalej zvýšenie minimálnej dĺžky pracovného týždňa pre pracovníkov všetkých inštitúcií z 37,5 hodiny na 40 hodín bez kompenzačnej úpravy miezd. Normálny dôchodkový vek sa zvýši zo 63 na 65 rokov a uľahčí sa možnosť pracovať dobrovoľne do 67 rokov.

S cieľom zohľadniť súčasnú zložitú ekonomickú situáciu sa mimoriadny odvod (daň popri dani z príjmu), ktorého platnosť sa skončí v roku 2013, nielenže nahradí novou "solidárnou daňou", ale táto sa zvýši na šesť percent (v súčasnosti je to 5,5 percenta). 

Sprísnia sa pravidlá pre predčasný odchod do dôchodku a prístup k najvyšším triedam a  platom v rámci služobnej kariéry "asistentov" sa obmedzí na  najvýkonnejších asistentov, ktorí sa úspešne uchádzajú o pracovné miesto. Platy nových sekretárskych a administratívnych pracovníkov sa znížia približne o 18 percent.

K ďalším opatreniam patrí nový a  zjednodušený spôsob úpravy platov a dôchodkov na základe politického rozhodnutia, ktoré prijalo 27 členských štátov vo vzťahu k svojim úradníkom v štátnej službe.

Ďalej je to návrh nového a  zjednodušeného ustanovenia o výnimke, ktoré umožňuje rýchlo reagovať na  hospodársku krízu, skrátenie maximálneho počtu dní poskytnutej dovolenky zamestnancov na svoju každoročnú cestu do svojej krajiny zo šiestich dní na tri, predĺženie maximálnej dĺžky zmlúv zmluvných zamestnancov v  inštitúciách z troch na šesť rokov a jasnejšie pravidlá pre zamestnancov v agentúrach EÚ.

Hlavné odborové centrály pôsobiace pri európskych inštitúciách vyzvali svojich členov na mohutnú protestnú demonštráciu, ktorá sa má konať dnes v tzv. "európskej štvrti," kde sa nachádza sídlo Európskej komisie a Európskej rady. Podľa stanoviska odborárov navrhované reformy ohrozujú práva a postavenie úradníkov európskej štátnej služby.

Autor: TASR
FocusMedia

video

 


 

 
Aplikácie 7 plus

 
Šefčovič presadil reformy: Euroúradníci chystajú štrajk
TASR