Architektúra

Spoznajte s rubrikou architektúra a magazínom Zázračný Svet tie najmonumentálnejšie historické stavby, katedrály, kostoly či moderné stavby. Akými stavebnými zmenami si museli prejsť, ale aj to aké adrenalínové pokusy ľudí sa k týmto monumentom viažu.