Archa pre 21. storočie: Projekt svetového významu

Archa pre 21. storočie: Projekt svetového významu
 03

Dokonale zapadne do prírody a nebude jej škodiť. / LIKO

 
 
 

Prepojenie výroby s  prírodou sa v Českej republike čoskoro stane realitou.

publikované: 14.04.2015

Najnovší projekt českej rodinnej firmy LIKO – S, a.s.s  názvom LIKO - NOE, ktorého realizácia práve odštartovala v  Slavkove u  Brna, je svetový prototyp. Za posledných 20 rokov zabrala výstavba výrobných a  skladovacích hál v Českej republike 90  000 hektárov úrodnej a  absorpčnej pôdy. Na jej mieste stoja budovy, ktorých cieľom je produkovať zisk, uviedol Libor Musil, predseda predstavenstva spoločnosti LIKO – S a.s., ktorá v Slavkove pri Brne začala stavať pozoruhodný ekologický projekt. 

Každý deň sa v Českej republike zmení viac ako 10 hektárov úrodnej pôdy na zem pod stavbou. Môže ísť o haly a  iné stavby, na strechy ktorých dopadne za rok v  priemere 674 milimetrov zrážok na meter štvorcový. Znamená to, že ročne prichádzame o 607 miliónov metrov kubických dažďovej vody, ktorú kanalizácia odvádza do riek a morí. Strácame tak vodu, ktorá by inak zostala na mieste a  vytvárala prirodzené prostredie a  podmienky pre život. Tieto budovy majú zväčša zlú schopnosť akumulácie tepla a  v  priestore pôsobia ako odrazové zrkadlá pre slnečné lúče.

Riešenie, ktoré predstavila spoločnosť LIKO – S, a.s., je svetový unikát. Jeho cieľom je vytvoriť priemyselný objekt s  nulovými nárokmi, čistením odpadových vôd a  zaviesť vďaka nemu úplne nový pojem - prírodná tepelná stabilizácia. Objekt bude plne v  súlade s  prírodou. Autorom projektu je známy brniansky architekt Zdeněk Fránek.

Celá stavba bude pracovať iba s  energiami získanými z  prírodných zdrojov, či už pôjde o  slnečné žiarenie alebo chlad z  podzemia. Zaobíde sa však bez špeciálnych strojných zariadení. Objekt bude taktiež samostatne pracovať s  vodou vďaka špeciálnej koreňovej čističke a  dočistením pomocou mokraďovej fasády. Retenčné jazero bude zásobárňou vody pre celý firemný areál. Obvodový plášť stavby prirodzene stabilizujú zelené fasády, pričom poskytnú miesto aj pre pestovanie dýň, paradajok a  podobne. Tepelnú izoláciu obvodových plášťov zabezpečí moderná izolačná pena ICYNENE®, ktorá umožní odvod znehodnotených vodných pár cez povrch stavby. Hlavný objekt bude koncipovaný ako drevostavba.

„LIKO - NOE sa priamo odvoláva na známy biblický príbeh o  Noemovej arche. Projekt ním chce vrátiť prírode to, čo jej berie. Je to archa 21. storočia. Je čas, aby sme zmenili prístup k  výstavbe ako takej. Žiadajú nás o  to alarmujúce čísla, ktoré zahŕňajú 2,5 miliardy ľudí bez toalety, 800 miliónov ľudí bez prístupu k  pitnej vode, 85 percent nijako nečistených odpadových vôd a  denne 4-tisíc detí, ktoré umierajú pre neošetrenú vodu. Nesmieme ich ignorovať,“ uzatvára Libor Musil, predseda predstavenstva spoločnosti LIKO – S, a.s.

 

 

 

Autor: Zázračný svet/ nit
 
 Ďalšie články
Archa pre 21. storočie: Projekt svetového významu
Zázračný svet/ nit