Mýtus alebo pravda? Slepí ľudia počujú lepšie

Mýtus alebo pravda? Slepí ľudia počujú lepšie

Bez zraku, ale so všetkými ostatnými zmyslami. / archív

 
 
 

Množstvo faktorov ovplyvňuje ostatné zmysly nevidiacich.

publikované: 23.05.2015

Z testovania slepcov vyplýva, že pri zachytávaní slabších zvukov nie sú na tom lepšie než vidiaci.

Majú však lepšiu pamäť. Keďže sa nemôžu spoliehať na zrak, pamäť musia využívať nepretržite.

Tým si aj vylepšujú priestorovú pamäť s informáciami o prostredí, v ktorom sa pohybujú.

Lepšie zvládajú i jazykové úlohy vrátane chápania zmyslu viet a darí sa im aj presne určovať zdroj zvukov, čo im napovedá, kde sa veci nachádzajú.

Tieto schopnosti si zrejme môžu zdokonaľovať preto, lebo vedia výhodne využiť priestor v mozgu, ktorý sa nepoužíva pre zrak. 

Autor: Zázračný svet/ nit
 
 Ďalšie články
Mýtus alebo pravda? Slepí ľudia počujú lepšie
Zázračný svet/ nit