Nová vedecká metóda: Odtlačok prsta vás usvedčí z užívania kokaínu

Nová vedecká metóda: Odtlačok prsta vás usvedčí z užívania kokaínu

Šnupli ste si? Prst svedčí... / archív

 
 
 

Tento test je prevratný v tom, že ho nemožno sfalšovať.

publikované: 18.05.2015

Britskí vedci vyvinuli test s využitím odtlačkov prstov, ktorý vie údajne detekovať užívanie kokaínu. Použili rôzne typy techník s využitím analytickej chémie, ​​známe ako hmotnostná spektrometria, v ktorej sa analyzujú odtlačky prstov u pacientov - účastníkov protidrogovej liečby.

Ako uviedla doktorka Melanie Baileyová z University of Surrey, keď niekto užije kokaín, začne vylučovať stopy benzoylecgonínu a methylecgonínu, ako sa drogy metabolizujú, a tieto chemické ukazovatele sú prítomné v odtlačkoch prstov.

Výhoda tejto metódy je v tom, že nie je len neinvazívna a hygienickejšia než testovanie krvi alebo slín, ale že ju aj nemožno sfalšovať. Doktorka Baileyová, ktorej práca bola zverejnená v časopise Analyst, očakáva, že toto testovacie zariadenie bude zavedené do praxe ako prenosný drogový test pre policajné a súdne orgány a väznice v priebehu budúceho desaťročia.

Tradičné metódy testov majú svoje obmedzenia. Napríklad, vyšetrenie krvi si vyžaduje vyškolený personál, a existujú obavy o narušenie súkromie, pokiaľ ide o testy moču. Tam, kde sa testujú telesné tekutiny, môže byť aj biologické nebezpečenstvo a často vyvstáva požiadavka bezpečného skladovania a likvidácie vzoriek.

Doktorka Baileyová povedala: „Sme viazaní len veľkosťou súčasnej technológie. Firmy už pracujú na miniaturizovaných hmotnostných spektrometroch a v budúcnosti by mohli byť vytvorené prenosné testy na snímanie odtlačkov prstov. To pomôže ochrániť verejnosť a skutočne poskytne oveľa bezpečnejší test pre užívateľov drog.“

Autor: Zázračný svet/ nit
 
 Ďalšie články
Nová vedecká metóda: Odtlačok prsta vás usvedčí z užívania kokaínu
Zázračný svet/ nit