Tip redakcii
 

Súdna exekútorka bola online: S vymáhaním výživného nečakajte 3 mesiace!

Máte dieťa v opatere a expartner naň neplatí výživné? Súdna exekútorka Anetta Demešová bude vo štvrtok 27.8. od 10:00 online a poradí vám, čo s tým. Náklady na život v dnešnej dobe nestoja euro ani dve. Ak zlyhali všetky predošlé pokusy a nechcete nad tým mávnuť rukou, nevzdajte sa. Dieťa má na finančnú podporu nárok a rodič sa nesmie zbavovať zodpovednosti.

26. augusta 2015, 17:00
Súdna exekútorka Anetta Demešová odpovedala na vaše otázky o výživnom.

Súdna exekútorka Anetta Demešová odpovedala na vaše otázky o výživnom.

Autor: Peter Šimončík

„Ak si povinná osoba neplní svoju povinnosť, zástupca dieťaťa podá návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Zástupca dieťaťa má právo na to, aby si vybral súdneho exekútora. Návrh na vykonanie exekúcie môže zástupca dieťaťa nadiktovať súdnemu exekútorovi aj do zápisnice priamo na exekútorskom úrade. Súdny exekútor alebo jeho zamestnanci mu s uvádzanými skutočnosťami pomôžu. Návrh na vykonanie exekúcie pri vymáhaní výživného je oslobodený od súdneho poplatku. Je potrebné, aby zástupca dieťaťa presne určil výšku zameškaného výživného a uviedol sumu bežného mesačného výživného. Zameškané výživné je výživné, ktoré dieťaťu povinný nevyplatil do času podania návrhu na vykonanie exekúcie,“ vysvetľuje súdna exekútorka Anetta Demešová z Exekútorského úradu vo Vrábloch.

Čo je dôležité vedieť?

  • o výške výživného rozhoduje súd, ak ho ešte nemáte, začnite to riešiť,
  • na výšku výživného majú vplyv majetkové pomery rodičov a životná úroveň,
  • pri výživnom je stanovená minimálna suma a to 30% zo životného minima. Zákon zároveň nestanovuje hornú hranicu,
  • výšku výživného možno meniť v závislosti od zmien pomerov oboch strán.

Súdna exekútorka Anetta Demešová radí:

  • Súdny exekútor si vie zistiť všetky informácie o povinnom zo všetkých registrov, kde je evidovaný majetok povinného prípadne vedené iné informácie o povinnom. Oprávnený však môže disponovať informáciami, ktoré sa nenachádzajú v žiadnych registroch. Napríklad kde má povinný svoje aktuálne bydlisko. Tieto informácie sa určite hodia.
  • Ak zástupca dieťaťa uvedie správnu sumu, ktorá sa má vymáhať, a aj ju vydokladuje, je to pre súdneho exekútora pomoc a výrazne to skracuje konanie.
  • Prvé plnenie povinného je možné už za mesiac od podania návrhu na vykonanie exekúcie. Je to však individuálne. Povinný môže plnenie odďaľovať tým, že podáva námietky. Do rozhodnutia o nich súdny exekútor nemôže povinnému zraziť z účtu a ani zo mzdy. Prostriedky sa len depunujú u zamestnávateľa alebo v banke.
  • Pri vymáhaní výživného má súdny exekútor o jeden spôsob exekúcie naviac, a to, zadržanie vodičského preukazu.
27.08.2015 11:33 zuzka:
Dobry den, citam vase odpovede a stale nerozumiem aky je dovod ze v zakone exustuju tie 3 mesiace neplatenia vyzivneho, ked vy hovorite, ze mozeme vymahat peniaze uz po mesiaci...
Musíme rozlišovať exekučné konanie od trestného konania a od nároku na náhradné výživné. V exekučnom konaní je to tak, akonáhle sa pohľadávka stane splatnou (nezaplatí povinná osoba výživné) na druhý deň môžete podať návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa Trestného zákona neplatenie výživného viac ako 3 mesiace je trestným činom. Táto lehota nemá nič spoločné s exekučným vymáhaním.

A toto bola moja posledná odpoveď. Ďakujem za otázky a želám Vám, aby ste mali čo najmenej starostí s vymáhaním pohľadávok! :)
27.08.2015 11:19 Jana:
Dobrý deň, moja dcéra má exmanžela zo Španielska a neplatí výživné na dieťa. Prosím, ako treba postupovať?
V zahraničí sa výživné vymáha prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu dieťaťa. V Centre vám poradia aké kroky podniknúť, zabezpečia vymáhanie výživného v zahraničí. Aj ak máte, alebo aj ak nemáte rozhodnutie súdu o výživnom sa sem obráťte, oni vám poradia.  
27.08.2015 11:05 Paula:
Dobry den. Je mozne zistit, ci u urcitej osoby (nevlastni nehnutenost, ani auto) dochadza k exekucii, aby sme mohli dokazat, ze dana osoba s vyzivovacou povinnostou sa sprava/spravala financne nezodpovedne? Dakujem za odpoved.
Zoznam všetkých exekučných konaní, zoznam všetkých dlžníkov je v Centrálnom registri exekúcii. Ten je momentálne prístupný pre orgány verejnej moci, štátne inštitúcie a od 1.7. 2016 bude prístupný aj pre verejnosť. Za poplatok si bude môcť každá fyzická osoba zistiť, či sa proti niekomu vedie exekučné konanie.
27.08.2015 10:49 ľubica:
Dobrý deň, dňa 23.2.2015 súd vydal trestný rozkaz. Doteraz však dlžnú čiastku na výživnom ex nezaplatil. Ako teraz postupovať? Ďakujem.
Trestný rozkaz je exekučný titul, v prípade ak je vykonateľný. Vykonateľnosť trestného rozkazu musí vyznačiť na rozhodnutí súd, ktorý tento rozkaz vydal. Ak máte trestný rozkaz opatrený pečiatkou vykonateľnosti buď si sama alebo prostredníctvom advokáta spíšete návrh na vykonanie exekúcie a doložíte vykonateľný trestný rozkaz alebo sa dostavíte na exekútorský úrad a exekútor spíše do zápisnice váš návrh na vykonanie exekúcie.
27.08.2015 10:47 Vlasta:
Dobrý deň, Mám podobný prípad ako pani Adela, ale exmanžel nemá nič napísané na seba, je vlastne ,,bezmajetny,, môže mu v takomto prípade byť zadržaný vodičský preukaz alebo iný postich ? Ďakujem.
V každom exekučnom konaní exekútor môže postihnúť len majetok, ktorý patrí povinnému. V prípade, ak nič nemá, nemáme čo predávať. Ak nepoberá žiadnu mzdu, nemáme mu čo a odkiaľ strhnúť. Ak nemá účet v banke, nemôžeme mu zraziť žiadnu sumu peňazí, je nemajetný, ako píšete. Avšak, podmienka vedenia exekučného konania musí byť splnená vtedy, ak si požiadate o náhradné výživné Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Teda aj keď nedostanete žiadne peniaze od exekútora, v prípade ak spĺňate zákonom stanovené podmienky o priznaní náhradného výživného, ÚPSVR vám náhradné výživné prizná.

Vedenie exekučného konania nie je časovo limitované. Je možné, že povinný nadobudne majetok za 5-10 rokov a vtedy ten majetok postihneme. Je na vás, či podáte návrh na vykonanie exekúcie aj keď ste si vedomá, že ex nemá majetok.

Odňatie vodičského preukazu je spôsob exekučného konania, ktorý súdny exekútor môže využiť iba pri vymáhaní výživného. V praxi sa stretávam s prípadmi, že práve tento spôsob je donucovacím prostriedkom na platenie výživného. Avšak neplatí to vždy v každom prípade. Niekto nemá záujem vlastniť vodičský preukaz, lebo nemá prácu, ku ktorej ho potrebuje a nie je to pre neho prekážkou, keď mu vodičák odnímeme.
27.08.2015 10:40 Anna:
Dobrý deň, je možné, že súd od roku 2011 ešte nerozhodol o výške výživného pre môjho syna, nakoĺko jeho otec nepreberá listy od súdu? Je cudzinec, žije v Taliansku. Sudkyňa mi povedala, že nemôže urobiť nič, keď nepreberá listy. A že nemám nárok ani na náhradné výživné. Ďakujem.
V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na súd, ktorý rozhoduje vo veci, prípadne komunikovať s predsedom súdu, pokiaľ máte podozrenie, že táto konkrétna sudkyňa zanedbáva svoje povinnosti.
jej postup môže predseda súdu preskúmať.

My ako exekútorsky úrad sme až ďalším krokom pri platení resp neplatení výživného. Ale najskôr je potrebné rozhodnutie súdu, a to zatiaľ nemáte. 
27.08.2015 10:24 Adela:
Dobrý deň, Chcem sa opýtať čo môžem urobiť keď exmanžel ma platiť 100 eur mesačne na dve deti, a minulý mesiac nezaplatil, je možné podniknúť nejaké kroky ako exekúcia alebo nedať mu deti na víkend... Nechcem čakať na 3 nezaplatenia aby som mohla niečo podniknúť. Ďakujem.
Návrh na vykonanie exekúcie môžete podať už vtedy, ak vám exmanžel nezaplatil za jeden mesiac. V prípade, ak nezaplatí viac ako tri mesiace je neplatenie výživného trestným činom a zároveň po splnení zákonom stanovených podmienok by ste mohli mať aj nárok na náhradné výživné, o ktoré  treba požiadať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
27.08.2015 10:37 Dada:
Dobrý deň, ex má platiť na dieťa 90€ do 20dňa daného mesiaca. Do dnešného dňa mi dlhuje za tri mesiace. Dieťa nevidel cca4roky, nič jej nekupuje, nič navyše nedáva (čo nám aj vyhovuje-malá ho odmieta, bojí sa ho), doteraz si dával pozor, aby to neboli tri po sebe nasledujúce mesiace skrz políciu. Doteraz čo platil bolo vždy posledný deň v mesiaci s tým, že za dva mesiace mi dlhuje už rok. Súdu sa chcem vyhnúť skrz malú (konečne sa mi dostala zo psychických problémov). Raz som už podala na neho exekútora, ale ako to exekútor podal na súd, tak medzi tým to zaplatil, vypisoval listy na súd a bol pozbavený zaplatenia poplatkov exekútorovi. Tak neviem čo robiť - jeho platby sú nevyspytateľné, čo ak práve zaplatí keď ho dám exekútorovi? hlavne aby s tým netrpelo dieťa Ďakujem Dada
Tri mesiace, ktoré spomínate, nemajú nič spoločné s exekučným konaním. Táto lehota troch mesiac je určená v trestnom zákone a hovorí o trestnoprávnej zodpovednosti za neplatenie výživného.  Sankciou sú v tomto prípade tresty stanovené Trestným poriadkom, napríklad peňažný trest, odňatie slobody atď.

Čiže exkučne môžete výživné vymáhať už v prvý deň omeškania. Ak nechcete vymáhať výživné prostredníctvom exekútora, tak neexistuje  iný zákonný spôsob, ako to dosiahnuť.

Exekučné konanie sa vedie počas celej doby vyživovacej povinnosti, teda napríklad aj 20 rokov. Počas celej doby súdny exekútor dohliada na pravidelnosť platieb výživného, počas celej doby s exekútorom komunikujete a oznamujete mu prípadné splátky, ich pravidelnosť a výšku. Exekútor vám v podstate potom bude pomáhať menežovať celý chod platenie výživného a v prípade, že všetko pôjde hladko, tak ste dosiahli vy aj my ako úrad to, čo sme si želali.  


27.08.2015 10:28 Karin Hinza:
Dobrý den, prosim o radu pri vymahani/neplatení/ vyzivneho.Byvaly muz mi roky neplati vyzivne. Syn má 13 rokov, výživné mal platit od jeho dvoch rokov. naposledy som vymahala cez zahranicneho exekutora v roku 2013 nejaku ciastku. no cele, plnu ciastku nie.tzn. ani spätné vyzivne.od minuleho roka zije na slovensku a plati mi 30,-eur, hoci vyska vyzivneho je 215,-eur. Na vyzivnom mi dlhuje 20.tis.argumentuje s tym, ze pokial plati 30,-eur, nie je nijak postihnutelný.zevraj ani sud ani exekutor nic nezmozu.Moja otazka: Je to pravda?Neda sa to napadnut, pokial plati len 30 eur z urcenych 215,-eur? Dalsia otazka: za aky dlhy cas je mozne vymahat vyzivne, pokial mi 10 rokov neplati pravidelne.? Dakujem velmi pekne za odpoved, som vdacna za Vasu radu. Pekny den K.H.
Výška, spôsob a termín úhrady výživného je vždy určená súdom. Súdne rozhodnutie je vždy záväzné pre platiteľa, čiže exmanžela. Nie je možné, aby ten platil výživné v nižšej sume podľa vlastného rozhodnutia. Je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie v časti, ktorá vám nebola zaplatená, to znamená predložíte rozhodnutie súdu a k nemu doložíte doklady preukazujúce reálne platby výživného.

Čo sa týka vymáhania za spätné obdobie, môžete vymáhať za celé obdobie, čiže vo vašom prípade celú zameškanú sumu za 10 rokov. Nárok na výživné sa nepremlčuje.
27.08.2015 10:21 sicko:
Dobrý deň. Ako je to s výživným pri striedavej starostlivosti? Ďakujem
Povinnosť platiť výživné je vždy určená súdnym rozhodnutím. Vtedy, keď vám schválili striedavú starostlivosť, rozhodli aj o výške výživného a spôsobe platenia.
27.08.2015 10:19 Karolína:
Mmám šancu na zvýšenie výživného z 50 eur, keď dieťa ide na strednú školu, ale jeho otec je živnostník bez príjmu? Ja pritom zarábam pomerne slušne. Ďakujem.
O zvýšenie treba požiadať príslušný súd, ten preskúma majetkové pomery oboch rodičov a rozhodne o nároku. Váš prípad je veľmi individuálny a nedá sa jednoznačne odpovedať, ako príslušný sudca vo vašom prípade rozhodne. Sudcovia nemajú tabuľky na výživné, je to o preukazovaní príjmov a iných náležitostí. Potrebujete preukázať, že otec dieťaťa má dostatok finančných prostriedkov, aby mohlo byť zvýšené výživné.
27.08.2015 10:11 Emil:
Chcem sa spýtať, či je treba platiť výživné na dcéru, keď skončila strednú školu, nejde študovať ďalej a zarába si brigádnicky. Ďakujem.
Tu je odpoveď rovnaká ako pri predošlej otázke:

Nie, povinnosť platiť výživné je stanovená tak, že oprávnená osoba- dieťa, má nárok na výživné do doby pokiaľ nie je schopné samo sa živiť. Byť na úrade práce nie je zákonne považované za neschopnosť živiť sa sám. Neschopnosť živiť sa sám je napríklad štúdium na vysokej škole. Každý prípad sa však posudzuje individuálne. Prihliada sa na zdravotný stav dieťaťa, či je teda schopné samostatne sa živiť. Tiež sa prihliada na vek dieťaťa a majetok povinnej osoby.
27.08.2015 10:10 Henrieta:
Dobrý deň, syn je po skončení školy na úrade práce. Mám naňho ešte platiť výživné, až kým nezačne pracovať? Ďakujem
Nie, povinnosť platiť výživné je stanovená tak, že oprávnená osoba- dieťa, má nárok na výživné do doby pokiaľ nie je schopné samo sa živiť. Byť na úrade práce nie je zákonne považované za neschopnosť živiť sa sám. Neschopnosť živiť sa sám je napríklad štúdium na vysokej škole. Každý prípad sa však posudzuje individuálne. Prihliada sa na zdravotný stav dieťaťa, či je teda schopné samostatne sa živiť. Tiež sa prihliada na vek dieťaťa a majetok povinnej osoby.
27.08.2015 10:07 nika221:
Dobrý deň, môj ex mi platí len 20 eur a mal by platiť 6x toľko. Tvrdí, že neplatí preto, lebo malého často nevidí. Len problém je v tom že malý s ním byť nechce. Ako mám postupovať. Ďakujem.
Nárok na výživné má dieťa a tento nárok treba chrániť. Vzhľadom k tomu, že dieťa bolo zverené do vašej osobnej starostlivosti, musíte chrániť práva vášho dieťaťa a to je aj to, že sa musíte v mene dieťaťa domáhať zaplatenia výživného. Postup pri neplatení je taký, že podáte návrh na vykonanie exekúcie o súdneho exekútora, prípadne ten spíše vo svojej kancelárii zápisnicu o návrhu na vykonanie exekúcie. Je potrebné priniesť rozhodnutie súdu o priznaní výživného.
27.08.2015 10:05 Jarmila Fabiánová:
Dobrý deň.Prosím Vás je otec dieťaťa povinný zaplatit výživné aj za mesiac prázdnin strávený u neho? Ďakujem
Povinnosť platiť výživné, výška výživného a spôsob platenia je vždy určená rozhodnutím súdu. čiže áno, má zaplatiť aj za takýto mesiac. Prípadne záleží od vzájomnej dohody rodičov.
27.08.2015 10:03 petronela Štefkovičová:
Mozem si vymahat vyzivne,cez exekutora,nakolko sudy nie su schopne prinutit takychto otcov o pravidelne platenie.
Áno, jediný spôsob ako si vymáhať výživné, je vymáhanie prostredníctvom súdneho exekútora. Potrebujete na to vykonateľné rozhodnutie súdu o priznaní výživného, dostavíte sa na exekútorsky úrad, súdny exekútor spíše s vami zápisnicu o návrhu na vykonanie exekúcie. Konanie o výživnom je oslobodené od súdneho poplatku.
Nájdených 16 záznamov.

Autor: red

video

 


 

 

Vaše diétne tipy

AJ Beyoncé sa odľahčuje. V rámci diéty speváčka predstavila nový HIT NA CHUDNUTIE

Slávna speváčka propaguje vegánstvo. Ponúka návod, ako si naň zvyknúť....
 

ZÁZRAČNÝCH 40 dní: TOTO sa stane, keď prestanete jesť mäso, sladkosti, fajčiť a piť alkohol

Aj vy začínate s pôstom? Odborník na výživu MUDr. Igor Bukovský má na to jasný...
 

Michal zhodil 70 kíl! Odborník tvrdí, že schudnúť môžete aj s prílohami. TU je jedálniček

Zabudnite na delenú stravu. Pokojne si k mäsu doprajte aj ryžu, zemiaky...
 

Veselá brzda diéty: Viete ako treba piť, aby ste úspešne chudli?

Nedarí sa vám schudnúť? Na vine môže byť alkohol, spoľahlivý ničiteľ dobrých...
 

CHCETE SCHUDNÚŤ? Jedzte hlinu! Nie, nezbláznili sme sa

Určitý druh zeminy naozaj pomáha pri prevencii obezity. Za štíhle telo...
 

Partnerský horoskop

Hodíte sa k sebe?

Zistite čo hovoria hviezdy na váš vzťah s partnerom. Našli ste sa?
 
 

Sexuálna kalkulačka

Ako vám to ide v posteli?

Z mena a dátumu sa dá kadečo vyčítať. Ako si užívate sex so svojím partnerom?
 
 
Súdna exekútorka bola online: S vymáhaním výživného nečakajte 3 mesiace!
red