11 / 14
Kaštieľ má dve
podoby. Zo severu
pripomína letné
sídlo, ktoré zdobí
bohatá výzdoba,
a z juhu ho chránia
bašty a strieľne.
Kaštieľ má dve podoby. Zo severu pripomína letné sídlo, ktoré zdobí bohatá výzdoba, a z juhu ho chránia bašty a strieľne.
Autor: Ján Dzúr, Wikipédia, Buletin Šlachtický rod Ostrolúckych

Späť na článok: Adelino TRÁPENIE. Prečo krásna a vzdelaná žena milovala muža, ktorý dával prednosť niečomu inému?