4 / 10
Nesmie chýbať malý
zápisníček na poznámky
a nápady...
Nesmie chýbať malý zápisníček na poznámky a nápady...
Autor: Ján Dzúr

Späť na článok: Taška je jej peňaženka. Hádajte čo našla v kabelke speváčka Janka Kozáková