2 / 20
V zlínskej
zoo žije vyše
tisícdvesto
zvierat.
V zlínskej zoo žije vyše tisícdvesto zvierat.
Autor: Ján Dzúr

Späť na článok: FOTO: Chcete spojiť výlet za zvieratami s letným piknikom? Vyberte sa do Lešnej