5 / 6
Bežky sú pre všetkých, bez rozdielu veku.
Bežky sú pre všetkých, bez rozdielu veku.
Autor: Ján Dzúr

Späť na článok: Kde na Slovensku nájdete výborné bežkárske stopy?