1 / 2
Oplotenie z betónu a oceľových prvkov
korešponduje s architektúrou domu.
Sympatické je, že dom sa od ulice striktne
neizoluje. Vďaka pletivu môže cez okná
prirodzene komunikovať aj s okolím.
Oplotenie z betónu a oceľových prvkov korešponduje s architektúrou domu. Sympatické je, že dom sa od ulice striktne neizoluje. Vďaka pletivu môže cez okná prirodzene komunikovať aj s okolím.
Autor: Róbert ŽÁKOVIČ

Čítajte tiež: