2 / 7
Zachytávať vodu možno v menšom množstve  v nadzemných nádržiach, ktoré majú v rôzny dizajn a veľkosť.
Zachytávať vodu možno v menšom množstve v nadzemných nádržiach, ktoré majú v rôzny dizajn a veľkosť.
Autor: archiexpo

Čítajte tiež: