1 / 2
Dobrá lokalita: Dom sa
nachádza na Matúšovej ulici
v Bratislave.
Dobrá lokalita: Dom sa nachádza na Matúšovej ulici v Bratislave.
Autor: Milan Šimák/Plus JEDEN DEŇ

Čítajte tiež: