4 / 5
Celý priestor domu má otvorenú dispozíciu, vďaka čomu sú všetky zóny domu v úzkom prepojení. Vďaka veľkoplošným dverám a oknám inak tomu nie je ani v prípade prepojenia s exteriérom domu.
Celý priestor domu má otvorenú dispozíciu, vďaka čomu sú všetky zóny domu v úzkom prepojení. Vďaka veľkoplošným dverám a oknám inak tomu nie je ani v prípade prepojenia s exteriérom domu.
Autor: architectlover.com

Čítajte tiež: