5 / 7
Efektívnejšie riešenie na vsakovanie vody sú vsakovacie bloky alebo tunely, ktoré zadržujú pritekajúcu dažďovú vodu a pozvoľne ju nechávajú vsakovať.
Efektívnejšie riešenie na vsakovanie vody sú vsakovacie bloky alebo tunely, ktoré zadržujú pritekajúcu dažďovú vodu a pozvoľne ju nechávajú vsakovať.
Autor: rehau

Čítajte tiež: