1 / 2
Príklad riešenia: Každé
susedstvo bude mať svoju farbu.
Príklad riešenia: Každé susedstvo bude mať svoju farbu.
Autor: projektfasady.sk

Čítajte tiež: Neexistujúci paramater - web alebo type