3 / 4
„Svoju prácu
vnímam ako
Božiu vôľu,“
prezrádza
Silvia.
„Svoju prácu vnímam ako Božiu vôľu,“ prezrádza Silvia.
Autor: Archív S.M.L.

Späť na článok: Dokážete povedať pravdu? Neodišiel, nezaspal, zomrel...