Využite dážď: Čo s vodou z vašej strechy?

Je rozumné, ekonomické a ekologické urobiť si jasno už pri st avbe domu, čo svodou, ktorá bude padať na vašu st rechu a pozemok.

4fotky
Je rozumné, ekonomické a ekologické urobiť si jasno už pri st avbe domu, čo svodou, ktorá bude padať na vašu st rechu a pozemok. Autor: archív

Odvod zrážkovej vody si musí majiteľ každého rodinného domu vyriešiť priamo na vlastnom pozemku. Niekde to môže byť aj podmienka na vydanie stavebného povolenia. Do splaškovej kanalizácie vám v lokalitách s častými prívalovými dažďami nedovolia odvádzať dažďovú vodu a dažďovú kanalizáciu majú málokde. A k vám to niekde aj povolia, budete musieť za odvádzanie takejto vody platiť nemalé peniaze. Preto sa oplatí využívať ju v dome a v záhrade.


Schéma technického zariadenia na využívanie dažďovej vody s deleným vodovodom v dome:
1 – zadržiavacia plocha dažďovej vody, 2 – zemný filter, 3 – zásobník dažd‘ovej vody, 4 – prepad s pachovým uzáverom, 5 – čerpanie, 6 – riadiaca jednotka, 7 – odpadová rúra

Zadržte ju

Ak nemáte vlastnú studňu, polievanie trávnika a záhrady značne zasiahne do vášho rozpočtu. Jednoduchým systémom môžete na polievanie využívať dažďovú vodu. A nielen na polievanie, ale aj na umývanie auta, čistenie spevnených plôch v okolí domu. Na jeho vybudovanie je potrebná akumulačná nádrž, v ktorej sa zhromažďuje voda z odkvapového systému a vodné čerpadlo. Do nádrže by sa nemali splavovať listy a iné väčšie nečistoty, preto je vhodné vložiť do žľabov filtračné mriežky, ktoré ich zachytia. Veľkosť zásobníka sa navrhuje podľa veľkosti záhrady, na 1 ár je potrebný zásobný objem dažďovej nádrže 1 m3 vody, ktorá vystačí na tri týždne. Pomocou čerpadla a potrubia možno dažďovú vodu rozviesť na niekoľko odberných miest v dome. Oceníte, najmä v prípade poruchy dodávky pitnej vody, ak budete mať aj jednu toaletu v suteréne, prípadne práčovňu napojenú na tento systém. Ak bude dažďová voda využívaná aj na pranie, vyžaduje kvalitnejšiu filtráciu od listov.


Ak chcete používať dažďovú vodu predovšetkým v záhrade, postačí jednoduchý systém so zásobníkom a čerpadlom, ktorý nepotrebuje zvláštnu filtráciu vody. Stačí zabezpečiť, aby sa do nádrže nesplavovali listy.

Najefektívnejšie riešenie

Dažďová voda sa dá zmysluplne využívať počas celého roka namiesto vypúšťania do kanalizácie alebo do zeme. Bez veľkých úprav dokáže nahradiť až 60 % spotreby vody v domácnosti. Predpokladom je vybudovanie dvoch oddelených vodovodných systémov v dome. Jeden na vedenie pitnej vody a druhý na úžitkovú – dažďovú vodu. Oba systémy môžete prepojiť. Delený systém na rozvod vody treba plánovať už pri projektovaní domu a budovať pri výstavbe. Pri rekonštrukciách by bola táto realizácia nákladná. Optimálna veľkosť zásobníka sa navrhne na základe veľkosti strechy, potreby obyvateľov a záhrady. Dlhoročná prax ukázala, že plocha strechy 25 m2 dokáže zásobiť 1 m3 zásobníka na tri týždne. Toto množstvo spotrebuje za tento čas jedna osoba alebo 1 ár záhrady.   Takúto vodu môžete využiť na splachovanie, pranie, do vykurovacieho systému, na zavlažovanie záhrady, umývanie auta. Predchádza tomu filtrácia od mechanických nečistôt pomocou lapačov v žľaboch. Optimálna veľkosť zásobníka sa navrhne na základe veľkosti strechy, potreby obyvateľov a záhrady. Dlhoročná prax ukázala, že plocha strechy 25 m2 dokáže zásobiť 1 m3 zásobníka na tri týždne. Toto množstvo spotrebuje za tento čas jedna osoba alebo 1 ár záhrady. Podľa tohto sa vypočíta potrebná veľkosť akumulačnej nádrže, ktorá zabezpečí úžitkovú vodu na tri týždne. Voda, na rozdiel od využitia v záhrade musí mať inú čistotu, čo zabezpečia filtre pred vstupom do zásobníka. V ňom je voda bez pohybu, takže pevné častice pomaly klesnú na dno. Tma a nízka teplota v zásobníku, okolo 9 °C, vytvárajú podmienky na minimálnu biologickú aktivitu. Takmer čistú vodu dopravuje ku všetkým spotrebičom čerpacia jednotka s riadiacou elektronikou. Tým, že systém úžitkovej a pitnej vody sú navzájom prepojené, aj v čase, keď je z akýchkoľvek dôvodov pitná voda nedostupná, máte možnosť spláchnuť toaletu. Ale aj naopak. Pri nedostatku dažďovej vody je možné do rozvodov úžitkovej vody napustiť pitnú, o čo sa stará automatický systém. Prebytočná dažďová voda prepadom odteká do kanalizácie alebo do vsakovacieho miesta. Nádrž by sa mala aspoň každé tri mesiace preplniť, aby sa vyplavili nečistoty plávajúce na hladine, a tak sa prečistí, inak by začala špina vo vode zapáchať. Preto nemá zmysel kupovať si priveľký zásobník. Jeho veľkosť sa optimalizuje. Návratnosť investícií do deleného vodovodu je 6 až 9 rokov.


Skôr ako sa stekajúca voda zo strechy privedie zberným potrubím do zemného filtra, listy a hrubé nečistoty zachytí filtračná mriežka v žľaboch.

Prečo investovať do deleného vodovodu?

  • ušetríte až 60 % pitnej vody, za ktorú, na rozdiel od dažďovej, musíte zaplatiť, ušetríte teda aj financie za vodu
  • využitie dažďovej vody je v mnohých prípadoch oveľa výhodnejšie ako pitnej. Rozhodne je svojimi vlastnosťami lepšia na polievanie či umývanie áut
  • veľmi cenné je, že domácnosť získa istotu, že v prípade výpadku dodávky pitnej vody sa jej chod nenaruší, naďalej funguje WC, perie sa v práčke, polieva záhrada, umývajú podlahy či dopúšťa kúrenársky systém
  • inštalácia úžitkového vodovodu určite zvýši hodnotu nehnuteľnosti
  • návratnosť investícií do deleného vodovodu je od 6 rokov

Vlastnosti dažďovej vody

  • má veľmi dobré rozpúšťacie účinky, preto je výborná na pranie, umývanie dlážok, čistenie
  • neobsahuje minerálne látky, nezanecháva škvrny po vodnom kameni, hodí sa na umývanie okien, výkladov, karosérií áut
  • neobsahuje chlór a je teplejšia, ideálna na zalievanie rastlín, zeleniny, trávnika
  • tým, že je mäkká, nezanáša dýzy záhradných rozprašovačov, netvorí sivý vodný kameň na fontánach, nezanáša špirály práčok
  • je to destilovaná voda, bielizeň v nej vypraná je mäkká, dokonale zbavená všetkých zvyškov pracieho prášku a nevyžaduje sa dodatočná úprava avivážou

 
Autor: Adela MOTYKOVÁ, odborná spolupráca Ing. Milan POLIAK, ELWA
Fotogaléria
Využite dážď: Čo s vodou z vašej strechy?Využite dážď: Čo s vodou z vašej strechy?Využite dážď: Čo s vodou z vašej strechy?
 
4fotky
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Využite dážď: Čo s vodou z vašej strechy?
Adela MOTYKOVÁ
odborná spolupráca Ing. Milan POLIAK
ELWA