Separujte odpad: Triediť nie je náročné

Zvyknite si separovať domáci odpad. Zredukujete tak vyprázdňovanie smetného koša a prispejete k zlepšeniu životného prostredia .

11fotiek
Ekologické zmýšľanie môže byť vlastné aj dizajnérom, ktorí navrhujú odpadkové koše. Autor: Ilustračné, archív firiem

Množstvo odpadkov nás núti hľadať racionálne riešenia ich opätovného využitia. Predpoklad je však ich dôkladné triedenie. Pozrite sa do svojho domáceho koša na odpadky a zamyslite sa, či je pre niektoré smeti to správne miesto. Možno by veľa odpadkov radšej putovalo do zberného dvora alebo do farebných kontajnerov, kde by malo šancu na recykláciu. A váš smetiak by bol menej preplnený.

Doma nespaľujte

Mnohí, najmä tí, ktorí využívajú na kúrenie kotly na pevné palivo, klasické sporáky alebo piecky, sa snažia ušetriť na odvoze odpadu tak, že ho jednoducho preženú komínom. Takéto domáce spaľovanie sa považuje za najväčší zdroj rôznych jedov v ovzduší, nehovoriac o zápachu, ktorý pri tom vzniká a otravuje celé okolie. Priemyselné spaľovanie odpadu je iné. Prebieha pri oveľa vyšších teplotách, ktoré dokážu rozložiť všetky jedovaté zložky odpadu. Špeciálne technológie tiež odstraňujú škodliviny z dymu. A aj popol podlieha zvláštnemu režimu, zaobchádza sa s ním ako s nebezpečným odpadom. Doma to so svojím kotlom rozhodne nedokážete. Vždy pri tom budú vznikať škodlivé a nebezpečné látky, aj keď si myslíte, že pálite neškodné a čisté odpadky.

Čo nepatrí do koša?

Všetko, čo spĺňa kritériá využiteľných, objemných a nebezpečných odpadov. Miesto v ňom by mali mať len také odpadky, ako napríklad zvyšky jedla, textil, mastné obaly od potravín, popol a podobne. Začnite teda separovať a vybavte si domácnosť nádobami na odkladanie využiteľného odpadu. Dnes už nie je problém kúpiť si súpravu troch nádob a integrovať ich do kuchynskej linky. No ľahko ich nahradíte väčšou škatuľou, do ktorej postavíte tri vrecká – na papier, plast a sklo. Ak budete jednotlivé skupiny odpadov dôkladne triediť, bude ich možné ďalej spracovať a recyklovať. Na internete nájdete ťahák na správne zaradenie odpadov, čo patrí a nepatrí do jednotlivých farebných kontajnerov.

Často sa totiž mnohí domnievajú, že aj PVC je plast a patrí do žltého kontajnera. Nepatrí. Obsahuje chlór, ktorý komplikuje jeho následné spracovanie. Ani objemný odpad ako nábytok, koberce, umývadlá alebo drobný stavebný odpad nemá čo hľadať vo vašom smetnom koši. Mali by ste ho odviesť na zberný dvor alebo do kontajnerov, ktoré na to obec pripraví. V kontajneri na komunálny odpad by nemali skončiť ani lieky, žiarovky, akumulátory, domáca elektronika, chladničky či mrazničky. Lieky treba odovzdať do lekárne, ostatný nebezpečný odpad do pojazdnej zberne alebo na zberný dvor. Elektroniku sami nerozoberajte, môže obsahovať veľmi nebezpečné látky ohrozujúce ľudské zdravie.

Triedené je ešte roztriedené

Pri triedení odpadu nemusíte mať obavy, že ho do kontajnera hodíte aj s čímsi navyše. Kontajnery sa zvážajú na miesta, kde sa robí ešte roztrieďovanie. Odpad sa rozdeľuje na jednotlivé druhy podľa ďalšieho spracovania a zároveň sa z neho odstraňujú nežiaduce prímesi. Napríklad z modrého papierového kontajnera sa roztriedia rôzne druhy papiera a pri ďalšom spracovaní sa oddelia také nepotrebnosti ako kovové svorky z časopisov. Nemusíte ich teda vyberať, ako sa mnohí domnievajú.

Podobne sa triedi aj sklo zo zelených kontajnerov a plast zo žltých. Roztriedené druhy sa potom odvážajú na recykláciu. Ak si myslíte, že nemá cenu triediť odpadky, pretože sa zmiešajú na jednej skládke, nie je to tak. Zriedka sa stane, že aj vytriedený odpad sa odvezie na skládku, ak do neho niekto hodí suroviny, ktorými ho znehodnotí. No inak odvozová firma nemá dôvod miešať odpadky. Komunálny odpad odváža a ukladá za poplatok na skládku, naopak, dobre vytriedený využiteľný odpad odkupujú spracovatelia.

Slovenská realita

Napriek tomu, že od roku 2010 majú naše obce a mestá povinnosť separovať komunálny odpad, väčšina končí na skládkach. Podľa štatistík sa separuje len 20 percent z celkovej produkcie odpadu. Tento nepriaznivý stav však nie je otázka našej neuvedomelosti, pasivity či pochybností o potrebe triedenia odpadu, ale otázkou peňazí. Kým mestá už dávnejšie zaviedli podmienky na triedenie odpadu a majú ho aj reálne zabezpečený cez vlastné organizácie, pre obce je neúmerne drahý a predstavuje pre ne ekonomickú záťaž. Preto ešte dnes v mnohých obciach chýbajú zberné nádoby na triedený odpad, prípadne je ich málo a často sú neúmerne vzdialené od obydlia, čo mnohých odrádza od separácie. Niektoré obce sa v tomto smere rozhýbali – na zakúpenie nádob a zavedenie triedeného odpadu využívajú dotácie z fondov Európskej únie. Vývoz vytriedených odpadkov ich už nebude stáť ani euro, na rozdiel od vývozu odpadu na skládky.

 
Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ
Fotogaléria
VIDEO Pekné Bývanie


 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Separujte odpad: Triediť nie je náročné
Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ