Šetrná súhra: Investujte do kvalitného vykurovacieho telesa

Viete, čo vám zaručí nižšie prevádzkové náklady na kúrenie? Kombinácia nízkoteplotných vykurovacích spotrebičov s alternatívnymi zdrojmi energie.

6fotiek
Vhodné stavebné materiály a technológie využívajúce alternatívne zdroje energií dokážu posunúť dom do kategórie energeticky úsporných. Autor: Archív firiem

Pri šetrení treba začať od kotla. Ak máte starý, vymeňte ho. Za roky používania sa kotol zvykne zanášať spalinami a mnohé súčiastky sa opotrebúvajú. Zvlášť pri zanedbanom servise proces amortizácie spôsobí zvýšenú spotrebu paliva, poruchovosť a nižšiu efektivitu kotla.

Štandardom sa dnes stávajú kondenzačné kotly. Majú výrazne nižšiu spotrebu palív a vyššiu efektivitu. Schopnosť kondenzácie totiž spolu s využívaním latentného tepla zvyšuje účinnosť kotla o 15 – 20 % oproti starším zariadeniam, čím sa úspora nákladov vynaložených na teplo môže vyšplhať až na 30 %.

Poslovia tepla

Kúriť radiátormi alebo aplikovať rúrky? Liatinové radiátory ako vykurovacie telesá a voda ako médium s teplotou do 90 °C sú dnes už pomaly minulosť. Nevykúria rovnomerne celú miestnosť a víria vzduch, čím sú rizikové pre alergikov. Navyše bývajú často umiestňované pod oknami, kadiaľ pri vetraní v zime uniká všetko teplo.

Na druhej strane stoja nízkoteplotné vykurovacie systémy, ktoré aj s 50 °C vodou ako médiom zaručia požadovanú tepelnú pohodu. Reč je najmä o podlahovom a stenovom kúrení, ktoré si vystačí iba s malým objem vykurovacej vody, okolo 0,5 l na 1 m² vykurovanej plochy.

Medzi nevýhody podlahového kúrenia patrí dlhšia tepelná zotrvačnosť, horšia regulácia a náročná výmena. Iný variant nízkoteplotného vykurovania ponúka široká škála hliníkových či oceľových radiátorov.

Alternatívne s čerpadlom

Alternatívne zdroje tepla s rastúcou popularitou sú tepelné čerpadlá. Tie dokážu výrazne podporiť vykurovanie domácností, ohrev úžitkovej vody, no dajú sa využiť aj ako doplnkový zdroj energie pri klimatizáciách a chladení. Výber čerpadla závisí predovšetkým od okolitých zdrojov energie. Ak sú v okolí dostatočné zásoby podzemnej vody, zvoľte čerpadlo voda-voda. To vyžaduje dva hĺbkové vrty do zeme. O niečo zložitejšia je inštalácia čerpadla typu zem-voda.

Rátajte však, že budete musieť rozkopať značnú časť záhrady a nad kolektormi nebudete môcť sadiť rastliny s hlbšími koreňmi. V našich podmienkach, kde je teplota vzduchu väčšinu roka vyššia ako teplota zeme, je však najvhodnejší variant vzduch-voda. Ten je na realizáciu pomerne nenáročný.

Pri výbere si treba všímať hlavne hodnotu COP , ktorá určuje energetický výkon zariadenia. Je to pomer získaného vykurovacieho výkonu a elektrického príkonu tepelného čerpadla. Čím je výkonový koeficient vyšší, tým je prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia. Napríklad výkonový koeficient s hodnotou 4,7 znamená, že z jedného kW elektrickej energie potrebného na pohon čerpadla získame 4,7 kW vykurovacieho výkonu. Rozdiel 3,7 kW predstavuje teplo prečerpané z okolitého prostredia.

Solárne panely

Solárna energia sa primárne využíva na ohrev úžitkovej vody, kde vie pokryť až do 70 % nákladov. Základné delenie kolektorov je na ploché a vákuové rúrkové. Ploché kolektory predstavujú výhodný pomer ceny a získaného tepla. Najvyššiu účinnosť vykazujú počas teplejších slnečných dní. Využívajú sa predovšetkým na ohrev pitnej vody.

Vákuové rúrkové kolektory dokážu zas lepšie zachytiť difúzne žiarenie, čo ich predurčuje na použitie v chladnejších oblastiach. Vedia pomôcť pri podpore vykurovania alebo pri celoročnom ohreve vody v interiérových bazénoch. Sú však až tak dobre tepelne izolované, že nevyžarujú žiadne teplo, ktoré by sneh na nich rozpustil, čo ich pri veľkých snehových nádielkach znefunkčňuje.

Nezabudnite na reguláciu

Kombinované systémy musia byť vybavené kvalitným ovládacím modulom. V minulosti bol bežne zaužívaný jednostupňový systém ovládania, ktorý pracoval len v režime „vypnuté“ a „zapnuté.“ Súčasné ovládacie moduly už však využívajú ekvitermickú reguláciu, ktorá dokáže plynulo meniť výkon vykurovania podľa vonkajšej teploty.

Kotol sa požiadavke prispôsobí a pracuje pri najnižšej teplote, pri kondenzačných kotloch aj s optimálnou kondenzáciou. Univerzálne ovládacie moduly možno používať pri kotloch, solárnych systémoch s pridaným solárnym modulom, ale aj na riadenie tepelných čerpadiel ako súčasť manažéra tepelného čerpadla. Užívateľ tak získava výhodu jedného komplexného regulátora, na ktorý môže zapájať ďalšie systémy.

Reguluje sa aj podľa vnútornej teploty. Ide o takzvanú zónovú reguláciu, pri ktorej si užívateľ určí osobitný teplotný režim pre každú zónu. Tak možno v rôznych miestnostiach dlhodobo udržiavať odlišné teplotné pomery pri optimalizácii spotreby energie, čím získate úsporu až 30 %.

Schéma energeticky sebestačného domu:

Foto:Archív firiem

a – fotovoltaické systémy generujú elektrinu zo slnečnej energie

b – vlastnú vyrobenú energiu môžete použiť na chod tepelného čerpadla

c – tepelné čerpadlo zohreje vodu na komfortné podlahové vykurovanie

d – slnečné kolektory zasa získajú teplo užitočné na ohriatie vody

e – zemné kolektory získavajú zo zeme teplo, ktoré tepelné čerpadlo využije na vykurovanie

Ideálne teplotné vrstvenie

Teplota vzduchu vo výške hlavy stojaceho človeka má byť o 2 – 3 °C nižšia ako teplota na úrovni nôh. Súčasne má byť teplota v jednotlivých vrstvách rovnaká po celej ploche. To zabezpečuje podlahové vykurovanie vďaka sálavému teplu oveľa lepšie ako klasické vykurovacie telesá.

Návratnosť investícií

Pri zmene elektrického ohrevu v rodinnom dome na solárny systém s kondenzačným kotlom sa návratnosť investícií pohybuje do 6 rokov. Životnosť kvalitných solárnych kolektorov dosahuje aj viac ako 30 rokov. Pomôcť by mala aj pripravovaná štátna dotácia, ktorá investičné náklady na solárnu zostavu zníži.

 
Autor: Pekné bývanie/Filip Vozár
Fotogaléria
Šetrná súhra: Investujte do kvalitného vykurovacieho telesaŠetrná súhra: Investujte do kvalitného vykurovacieho telesaŠetrná súhra: Investujte do kvalitného vykurovacieho telesaŠetrná súhra: Investujte do kvalitného vykurovacieho telesa
 
6fotiek
FocusMedia
VIDEO Pekné Bývanie


Čítajte tiež
 

Vaše hniezdočko

Pridať vlastné foto
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (2. časť)

27.02.2017
16fotiek

Februárové Vaše Hniezdočko: Kúpeľne našich čitateľov vás inšpirujú! (1. časť)

21.02.2017
9fotiek

Novembrové Vaše Hniezdočko: Navštívte kuchyne našich čitateľov!

01.12.2016
 
Šetrná súhra: Investujte do kvalitného vykurovacieho telesa
Pekné bývanie/Filip Vozár