09. októbra 2018

Najčastejšie choroby a škodce chryzantém. Ako na ne?

V záhrade nám chryzantémy obyčajne rozkvitnú bez toho, že sa im veľmi venujeme. Môžu ich však ohroziť hubové choroby, no majú aj mnoho ďalších nepriateľov.

Autor: Pinterest

Hubové choroby

Na chryzantémach sa najčastejšie vyskytuje hubová choroba septóriová škvrnitosť listov (Septoria chrysanthemella). Prejavuje sa pomerne veľkými tmavohnedými až čiernymi škvrnami najprv na  spodných listoch, ale za daždivého počasia sa môže rýchlo rozšíriť aj na mladšie listy a spôsobiť zničenie väčšej časti listovej plochy rastlín. Šírenie ochorenia podporuje aj časté zavlažovanie rastlín a hustý spon, preto okrem chemickej ochrany sa snažme aj agrotechnickými opatreniami (zavlažovanie podmokom, redší spon) znížiť riziko infekcie. Na postreky, ktoré opakujeme v 10 až 14-dňových intervaloch možno použiť Dithane DG NeoTec, Novozir MN 80 alebo Polyram WG.

Biela hrdza 

Menej rozšírená, ale veľmi nebezpečná je biela hrdza chryzantém (Puccinia horiana). Na vrchnej strane listov sú viditeľné pomerne nenápadné žltkasté škvrny. V miestach týchto škvŕn sa na spodnej strane listov nachádzajú koncentricky usporiadané, spočiatku belavé, neskôr bledohnedé kôpky výtrusov. Tieto výtrusy sa pri daždi a počas zavlažovania z ložísk postupne uvoľňujú a dostávajú sa na ďalšie listy, kde v kvapke vody vyklíčia. Pôvodca ochorenia sa udržuje na materských rastlinách používaných na odber odrezkov, preto hlavným zdrojom šírenia bielej hrdze sú infikované odrezky a sadenice. Z tohto dôvodu je prvoradou úlohou pestovateľov chryzantém dôklade poprezerať nakupované sadence. Treba sa zamerať predovšetkým na spodné strany listov a ak je to možné, kontrolu treba vykonať priamo u výrobcu sadeníc a spojiť ju aj s prehliadkou materských rastlín.

Ochrana

Ochrana chryzantém proti bielej hrdzi nie je jednoduchá a vyžaduje spojenie agrotechnických a chemických zásahov. Samozrejmosťou by mal byť nákup zdravých sadeníc. Z nich založený porast chryzantém treba pravidelne kontrolovať. Ak nájdete listy s podozrivými príznakmi, okamžite ich z rastlín odstráňte a hneď začnite s pravidelnou chemickou ochranou, na ktorú môžete použiť Baycor 25 WP, Dithane DG NeoTec, Novozir MN 80 alebo Polyram WG. Postreky opakujte v 7- až 10-dňových intervaloch a prípravky striedajte. Silno infikované rastliny treba spáliť a z postihnutých porastov sa nesmú odoberať odrezky na ďalšie rozmnožovanie. Riziko napadnutia rastlín bielou hrdzou chryzantém môžete znížiť správnym zavlažovaním (najlepšie podmokom) a redším sponom.

Vošky 

Medzi najznámejšie škodce chryzantém patria vošky. Škodia cicaním rastlinných štiav a nepriamo aj roznášaním pôvodcov vírusových chorôb chryzantém. Premnožujú sa najmä v druhej polovici vegetácie na koncoch výhonkov a kvetných pukoch.

Bzdôšky

Oveľa nenápadnejšie sú bzdôšky, ktoré vyhľadávajú najšťavnatejšie časti rastlín, vegetačné vrcholy a konce výhonkov. Spočiatku sa v listoch objavujú drobné vpichy, ale počas ďalšieho rastu sa listy deformujú a pletivá sa v pocicaných miestach trhajú, čím vznikajú rôzne veľké dierky v listoch. Veľmi často bývajú poškodené aj kvetné puky, z ktorých sa vyvinú deformované kvety.

Proti bzdôškam i voškám treba chryzantémy ošetriť čo najskôr po zistení prvých príznakov poškodenia. Proti obom škodcom môžete použiť Bi 58 EC - Nové a Karate Zeon 5 CS, proti voškám aj Pirimor 50 WG.

Háďatko chryzantémovové

Pre mikroskopické rozmery je ťažko objaviteľný ďalší škodca chryzantém – ďatko chryzantémové (Aphelenchoides ritzemabosi). Patrí do skupiny listových háďatiek, ktoré žijú v listoch chryzantém a iných okrasných rastlín napríklad astroviek, hortenzií, senpólií. Na ich prítomnosť upozornia pestovateľov pomerne veľké hnedé až čierne škvrny v listoch, ohraničené hrubšou žilnatinou. Keďže prežívajú v pôde na rastlinných zvyškoch, najčastejšie sa vyskytujú na rastlinách ponechaných viac rokov na tom istom mieste. Z napadnutých rastlín sa ľahko prenesú oddelkami či odrezkami. Rýchlo sa rozširujú najmä za daždivého počasia a na vlhkých stanovištiach. Na rastline bývajú napadnuté najprv spodné listy a z nich sa háďatká dostávajú stále vyššie.

Boj proti háďatku chryzantémovému spočíva predovšetkým v prevencii, keďže na priamu chemickú ochranu napadnutých rastlín nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky. Ide o používanie zdravého množiteľského materiálu a správne striedanie pestovateľských plôch. Chryzantémy by sme mali vysádzať na tú istú plochu po štyroch až piatich rokoch. Ak sa striedanie plôch nedá dodržať, môžeme pôdu na jeseň po vybratí rastlín dezinfikovať prípravkom Basamid Granulát.

V tomto článku sa zaoberáme chryzantéma ...viac
Autor: Juraj Matlák, Patrícia Poklembová
VIDEO Záhradkár

Užitočné veci do vašej záhrady

 

 

 
 

 Vaša záhrada

Záhradné inšpirácie od našich čitateľov
 najkrajšie cibuľoviny

zuzana danázsová

6 hlasov
 dedkov bicykel

Zuzana Fačková

11 hlasov

Ildikó Nagyová

4 hlasy

Ildikó Nagyová

2 hlasy
 
 

žena.sk

Prečo si nezvoliť pôrod

Prečo si nezvoliť pôrod "na suchu"? Aké sú skúsenosti mamičiek?

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Zistite, či ste alergická na vajíčka: Sledujte tieto príznaky!

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Na internet či k lekárovi: Oplatí sa liečiť online spôsobom?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Prečo možeme zjesť z tuniaka iba 147 gramov za týždeň? A čo ostatné ryby?

Najčastejšie choroby a škodce chryzantém. Ako na ne?
Juraj Matlák
Patrícia Poklembová