Policajti už pomáhajú loviť diviaky

Štátna veterinárna správa ČR v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva ČR vyškolila v Holešově 20 policajtov.

18. októbra 2017 |

Tí začali od pondelňajšieho včera, na základe uznesenia vlády, pomáhať úradným veterinárom a poľovníkom pri odstrele diviačej zveri v oblasti výskytu nákazy v Zlínskom regióne. Poľovníci v takzvanej červenej zóne doposiaľ ulovili či odchytili do pascí viac než 80 diviakov. Podľa odhadov, v oblasti ohraničenej elektrickými ohradníkmi ostáva približne rovnaký počet zvierat. Koordinovaná spolupráca úradných veterinárnych lekárov s policajtmi a poľovníkmi má prispieť k maximálnemu zníženiu stavov diviakov v uvedenej oblasti.

ČO SA DOZVEDELI?

Veterinári na pondelňajšom školení poučili policajtov o aktuálnej nákazovej situácii, o platných predpisoch súvisiacich s AMO a zásadách biologickej bezpečnosti pri love. Zástupcovia ministerstva poľnohospodárstva informovali o formách a technikách lovu diviakov, ktoré sú dôležité pre úspešný odlov. Telá odstrelených zvierat budú odstraňovať veterinárni lekári a veterinárni technici Pohotovostného strediska pre mimoriadne situácie SVS ČR v spolupráci s hasičmi a miestnymi poľovníkmi. Tak ako doposiaľ budú diviaky odlovené v červenej zóne odosielať do asanačného podniku v Mankovicích, kde ich neškodne zlikvidujú. Kvôli získaniu informácií o vývoji nákazy budú i naďalej všetky ulovené zvieratá vyšetrované na AMO.

VYZDVIHUJÚ SPOLUPRÁCU 

Vďaka prijatým opatreniam v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Zlínsku sa darí zabrániť ďalšiemu šíreniu tejto nákazy. Zatiaľ sme jediným štátom Európskej únie, kde sa doposiaľ zo zamorenej vymedzenej oblasti toto ochorenie od zistenia prvej pozitívnej vzorky nerozšírilo na ďalšie územie. Aby sme tento stav udržali a dokázali všetky diviaky v oblasti odloviť, prijímame ďalšie opatrenia. Spolupráca s Políciou Českej republiky je jedným z nich,“ uviedol minister poľnohospodárstva Marian Jurečka. „Pomoc zo strany Polície ČR pri navyšovaní odlovu diviakov je pre nás veľmi dôležitá, pretože v jeseni začína táto zver migrovať, a tak by sa nákaza mohla rozšíriť do ďalších lokalít mimo vysoko rizikovú oblasť,“ povedal ústredný riaditeľ SVS ČR Zbyněk Semerád.

AKTUÁLNA SITUÁCIA

V zamorenej oblasti (okres Zlín) poľovníci k 16. októbru ulovili 885 diviakov, z toho v takzvanej červenej zóne 84 (60 odlovených a 24 odchytených do pascí). Vyšetrenie preukázalo nákazu africkým morom ošípaných len u jedného prasaťa uloveného do pasce, všetky ostatné vyšetrenia sú negatívne. Africký mor ošípaných bol potvrdený u 112 nájdených uhynutých diviakov. Všetky nakazené zvieratá pochádzali z oblasti ohraničenej ohradníkmi v červenej zóne.

Zdroj: SVS ČR

18. októbra 2017 Autor: Mária Inštitorisová

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Policajti už pomáhajú loviť diviaky
Mária Inštitorisová