Na Slovensku vychovávajú majstrov puškárov!

V Spojenej strednej škole v Banskej Bystrici otvoria v septembri nový učebný odbor puškár. Zisťovali sme podrobnosti.

19. júna 2017 |

Podrobnosti sme zisťovali u riaditeľa školy Ing. Jána Žuffu.

Prečo práve puškárstvo?
Naša škola spolupracuje so strojárskymi firmami a výrobcami ručných zbraní na špičkových CNC strojoch. Uvedené firmy poukazujú na nedostatok zamestnancov v oblasti strojárstva so znalosťami vo výrobe zbraní, konštrukcii zbraňových systémov, potrebujú zručných pracovníkov na úpravu a nastreľovanie zbraní. Práve tieto vedomosti a zručnosti nadobudnú študenti tohto odboru. Budú veľkou devízou pre rozvoj puškárskeho remesla nielen v Banskobystrickom kraji, ale aj v rámci Slovenska.

Aký záujem o nový odbor registrujete?
Do prvého ročníka v školského roku 2017/2018 nastúpi 17 žiakov z celého Slovenska. O štúdium v tomto učebnom odbore prejavujú záujem hlavne chlapci a dievčatá z rodín, kde je aspoň jeden poľovník. Počas trojročného štúdia v odbore puškár žiaci prejdú oblasťou výroby spúšťacích mechanizmov zbraní, výroby pažieb, nastrelením a vyladením športových a loveckých zbraní, zdobením a úpravou zbrane podľa požiadaviek
zákazníka.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 7/2017

19. júna 2017 Autor: Marianna Rajská

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
 
Na Slovensku vychovávajú majstrov puškárov!
Marianna Rajská