Novela dolnorakúskeho zákona o poľovníctve zakotvila povolenie loviť vlka

Vzhľadom na častejšie škody, ktoré spôsobuje vlk na hospodárskych zvieratách reaguje novelou zákona aj región Dolného Rakúska.

07. novembra 2018 |

 Ako píše Jagderleben, dňa 1. novembra nadobudla účinnosť novela zákona o poľovníctve, kde sa odsek 100a "Opatrenia na ochranu ľudí a hospodárskych zvierat" mení a dopĺňa, aby sa mohli prijať ochranné opatrenia proti veľkým šelmám (vlk atď.). Ak si to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo ak je to potrebné vzhľadom na škody spôsobené na hospodárskych zvieratách. 

Takéto opatrenia zahŕňajú: chytanie, uspávanie, plašenie (s gumovými projektilmi) a lov.

Výkonom práva poľovníctva musí poveriť úrad. Nariadenie by malo byť časovo obmedzené a vydané len pre znalé osoby. V prípade, že budú ohrozené viaceré poľovnícke oblasti, očakáva sa, že opatrenia budú prijaté spoločne v rámci územných oblastí.

07. novembra 2018 Autor: Martina Hustinová, SPK

Galéria k článku

VIDEO Poľovníctvo a rybárstvo


 
Novela dolnorakúskeho zákona o poľovníctve zakotvila povolenie loviť vlka
Martina Hustinová
SPK